Lorain Drennan

In balans leven met en samenwerken met de natuur voelde voor Lorain altijd al natuurlijk aan. Als jong meisje was ze al gefascineerd door inheemse volkeren en hun onderling verbonden manier van leven. Lorain heeft diploma’s behaald in interdisciplinaire studies met een specialisatie in biodiversiteit en ecosystemen, en is gecertificeerd in duiken en yoga. Ze heeft een professionele achtergrond in (zee)behoud en gemeenschapsbetrokkenheid, in haar werk voor internationale en lokale Ngo’s aan projecten variërend van lokaal tot mondiaal niveau. Momenteel richt ze zich op natuur coaching en -educatie, en volgt ze een opleiding de Firekeeper Academy. Lorain’s missie is om mensen te helpen zich te (her)verbinden met zowel hun innerlijke natuur (hun ‘true self’; vanuit het hart) als hun uiterlijke natuur (mensen; plaatsen; leven). De waarden en principes van het Earth Charter resoneren diep met waar zij voor staat, en ze is heel blij dat initiativesn zoals het Earth Charter en World Connectors tegenwoordig bestaan.

Persoonlijke motto: “together we can create the more beautiful world our hearts know is possible”

Miranda Willems

Professionele achtergrond
Miranda Willems is zelfstandig maatschappelijk ondernemer en projectleider in het Lab Toekomstige Generaties en het Ministerie van de Toekomst. Zij verbindt zich in maatschappelijke bewegingen waarin Toekomstdenken voor de generaties na ons centraal staat. Haar achtergrond is leiderschap in duurzaamheid en sociale innovatie. In haar professie als Social Innovator richt zij zich op het belang, de stem en rechten van de generaties na ons.

Persoonlijk motto

Niets mooier dan samen goede voorouders zijn

 

Jessica den Outer

Professionele achtergrond

Jessica heeft een achtergrond in milieurecht en zet zich sinds 2017 met hart en ziel in voor de Rechten voor de Natuur-beweging en de belangen van al het soort leven.

Persoonlijk motto

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

Riemer Brandsma

Professionele achtergrond

Riemer Brandsma begon in 2019 bij MM-United Nations waar hij als eerst als afgevaardigde meedeed aan de internationale conferenties, maar later plaats nam in de raad van advies en het organisatie team van de internationale conferenties. Daarnaast bij Montessori Europe als conferentie leider en organisator van de jaarlijkse Europese jongeren conferentie van Montessori Europe. In 2021/2022 was Riemer de klimaatburgemeester van de Gemeente Wageningen en heeft hij als SDG voice bij SDG Nederland een extra geluid laten horen voor internationale samenwerking op het gebied van deze doelen.

 

Persoonlijk motto

Hou vertrouwen en geef nooit op, we zijn niet alleen.

 

Giuseppe van der Helm

“Om vooruit te gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één menselijke familie vormen en één Aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke bestemming. Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de Aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.”

“De geest van menselijke solidariteit en verwantschap met al het leven wordt versterkt wanneer wij leven in eerbied voor het mysterie van het bestaan, in dankbaarheid voor de gave van het leven en in nederigheid aangaande de plek van de mens in de natuur.”

“Wij hebben dringend behoefte aan een gedeelde visie van essentiële waarden die een ethische basis leggen voor de opkomende wereldgemeenschap.”

(Uit de preambule van het Handvest van de Aarde)

José VeugenDe titel Earth Charter zou doen vermoeden dat het hier om een handvest voor milieu of klimaat gaat. Het Earth Charter is echter veel meer dan dat. Het roept ons op om op een andere manier te kijken naar onszelf en naar elkaar. Van de ons opgelegde vrijheid, die de eigen mening en het eigen belang voorop stelt en rusteloos het eigen gelijk verdedigt, die ons bijna doet bezwijken onder het gewicht van de eigen verantwoordelijkheid en die ene wereldbevolking reduceert tot 7 miljard individuen, bewegen we naar een visie waarin we onze rol als onderdeel van een groter geheel zien. We zijn deel van een schepping die we niet helemaal begrijpen, die ons voor verrassingen stelt die we niet voorzien of verdiend hebben en die evenmin altijd iemands schuld zijn, een schepping waarin we niet beter of belangrijker zijn dan de sloeber of sjeik aan de andere kant van de Aarde, een schepping die ons oproept om ons in te zetten voor een goed leven voor iedereen waarmee we verbonden zijn, ook diegenen in een andere plaats en tijd.

Die instelling brengt eerbied voor al het leven, geeft vertrouwen maar ook bescheidenheid over onze eigen rol, en leidt tot sociale en economische rechtvaardigheid. Als dat zo is dan leidt meer zorgen voor de ander tot minder zorgen voor onszelf, en mogen we gelukkig zijn in de wetenschap dat we eeuwig voortleven in de wereldgemeenschap- zoals een druppel water alleen kan overleven als ze in de oceaan terecht komt.

Giuseppe van der Helm is directeur van de Coöperatie Leren voor Morgen.

Persoonlijk motto: Mijn geloof in het goede van de mens motiveert me, vechten tegen ons onvermogen om verder te kijken dan de eigen groep en de horizon van een enkel jaar. De overtuiging dat we geen verkokerde wezens zijn maar unieke en sociale mensen die ten diepste integraal kijken naar de wereld waar ze deel van zijn.
What do you want to do ?

New mail