Bart Kuil: Tijd voor vernieuwing

ECV_illustraties-groot_principe8-leren

De wereld om ons heen verandert snel. Steeds meer lopen wij aan tegen de grenzen van economische groei van de afgelopen jaren en de effecten daarvan op onze leefomgeving. En ook onze samenleving verandert. Wij hebben onze welvaart de afgelopen jaren voor een groot deel geleend en zullen de opgebouwde schulden toch een keer moeten aflossen. Onzekerheid sijpelt door in alle lagen van onze maatschappij. Onzekerheid over werk, over pensioen en over de waarde van je eigen huis. De economie krimpt, het consumentenvertrouwen was nog nooit zo laag.

Wij hebben dringend behoefte aan een omslag in ons denken en handelen. Van meer naar beter. Van groter naar mooier. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Samen in plaats van alleen.

Ondank de slechte economische vooruitzichten hebben wij in Nederland een hele goede uitgangspositie. Met een sterke, innovatieve economie. Een hoge arbeidsparticipatie, een hoog opleidingsniveau, een sterke infrastructuur. En een sterke pensioenvoorziening, beter dan welk land ook. Om met Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau te spreken: wij zoeken naar de gouden bergen om ons heen en vergeten dat wij er zelf op zitten.

De sector waarin ikzelf werkzaam ben (vastgoed/projectontwikkeling) heeft het bijzonder zwaar. Alles lijkt in deze sector samen te komen. De beperkte beschikbaarheid van financiering, krimpende arbeidsmarkt, afnemende overheidsinvesteringen, dalend consumentenvertrouwen, wijzigingen van het hypotheekstelsel. Dit alles leidt tot vraaguitval bij consumenten en bedrijven met overaanbod en structurele leegstand tot gevolg.  Het business model is niet duurzaam. Daarnaast kampt de sector met integriteitsproblemen, waarop eigenlijk nog geen passend antwoord gevonden is. Het zelfreinigend vermogen van de vastgoedsector moet zich nog gaan bewijzen.

Het Handvest van de Aarde biedt belangrijke aanknopingspunten om op een geheel andere manier naar onze sector te kijken. Wij moeten in Nederland zuinig omgaan met de schaarse ruimte. Eigenlijk omvat het Handvest een aantal belangrijke spelregels die ons helpen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Wij zijn toe aan een ander tijdperk. Aan een nieuwe tijd. Het handvest is voor mij een leidraad en een hulpmiddel om bij te dragen aan de vernieuwing en verandering van onze sector. Om deze toekomstbestendig te maken. Op een integere en maatschappelijk betrokken wijze. Daarom ondersteun ik het Handvest van harte.

Bart Kuil, 21 december 2012.