VOEDSEL WERKGROEP

Velen zijn het erover eens dat een transformatie van het globale agro-voedsel systeem een centrale positie inneemt binnen de SDGs, en dat het doel “einde aan honger” misschien wel het meest essentieel is voor de hele agenda. Worldconnector Hans Eenhoorn, voormalig vicepresident van Unilever (Foods) en lid van de United Nations Task Force on Hunger zegt hierover: “We kunnen niet accepteren dat we in een wereld leven waarin een miljard rijke mensen ziek worden door overconsumptie (obesitas, diabetes, cardiovasculaire ziektes, etc.) terwijl tegelijkertijd  een miljard mensen honger lijden door voedseltekorten. Een wereld zoals deze is niet duurzaam.”

De noodzaak voor een Nederlandse Voedsel Roadmap

Hoewel de ambities hoog zijn, mist er een duidelijke beleidsvisie die tot gerichte actie zal leiden. Er is in Nederland een duidelijke noodzaak voor een Voedsel Roadmap waarin alle partijen en bestaande initiatieven in de sector betrokken worden, mogelijkheden voor Nederland in kaart worden gebracht en partnerschappen en samenwerking aangemoedigd worden. Deze Roadmap moet voorschrijven welke acties genomen moeten worden, wanneer en door wie. Zonder een beleidsvisie en Roadmap mist Nederland een duidelijke agenda om de globale voedselgerelateerde SDGs te implementeren.

Doel van de Werkgroep

De Worldconnectors Voedsel Werkgroep probeert partijen samen te brengen teneinde de ontwikkeling van de Roadmap mogelijk te maken. Met uitgebreide kennis van de sector en onderzoek naar de mogelijkheden zal de werkgroep lobbyen voor de totstandkoming en onderhouding van de Nederlandse Voedsel Roadmap. Uit inventarisatie blijkt dat er brede steun is voor dit initiatief vanuit de sector. De Werkgroep zal de uiteindelijke Roadmap presenteren aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Momenteel zijn er verschillende voedselgerelateerde initiatieven en mogelijkheden, maar het blijft onduidelijk hoe het beste actie ondernomen kan worden en hoe investeringen en middelen ingezet kunnen worden voor de implementatie van de voedselgerelateerde SDGs. De potentiële impact van de Worldconnectors Werkgroep is groot. Worldconnectors kan namelijk middels de Voedsel Roadmap bijdragen aan de realisatie van de voedselgerelateerde SDGs in Nederland.