Waardevol ondernemen als hoogste prioriteit

Waardevol ondernemen
Waardecreatie. Als ondernemer is dit mijn onuitputtelijke bron van inspiratie. Een instinct ook: ik wil graag waarde creëren voor en waarde delen met alles en iedereen die direct of indirect bij mijn organisatie betrokken is. Vanaf de bron, de winning van grondstoffen tot op de stoep van de afnemer.

Open en welwillend
Samenwerken is wat mij betreft dus ook veel interessanter dan concurreren. Ik ben ervan overtuigd dat ondernemingen die hun processen het beste regisseren en het meest duurzaam inrichten de meeste shared value creëren. Door hun open en welwillende grondhouding hebben zij een positieve invloed op hun omgeving. Niet het eigen belang, maar een gezamenlijk belang staat voorop. Ik probeer dus ook in elke schakel van de productieketen partnerships te creëren die alle partijen voordeel opleveren.

DSM houdt het simpel
Ik sta hierin zeker niet alleen. Kijk naar een bedrijf als DSM met Feike Sijbesma aan het roer. Daar waar DSM eerder bekend stond als een bulkchemiebedrijf, neemt het chemie- en biotechnologische concern nu een koploperspositie in als het gaat om duurzame processen, materialen en gezonde voeding. Alles wat DSM doet, wordt direct gerelateerd aan de impact op het milieu en de omgeving. Feike Sijbesma legde tijdens de presentatie van mijn laatste boek, De kracht van duurzaam veranderen, uit dat het volgens hem eigenlijk heel erg simpel is. De dingen die ze met DSM doen, moeten passen bij de kennis en kunde van het bedrijf.

Makkelijke optelsom
Het World Food Programme is een mooi voorbeeld van hoe DSM waarde aan deze wereld en economie toevoegt. Wist u bijvoorbeeld dat de multinational wereldwijd meer voedingsdeskundigen in dienst heeft dan de VN? Het concern stelt deze kennis en kunde graag beschikbaar. Daarmee voegen ze waarde toe, vanuit hun eigen expertise. Er heerst een wereldvoedselprobleem; zij zijn de grootste producent van nutricienten, vitamines en mineralen.

Batterijen van goud
En zo zijn er ontelbaar veel manieren waarop we meer waarde aan de wereld en economie kunnen toevoegen. Een mooi voorbeeld is ook de mobiele telefoon. Wereldwijd zijn er bijna 6 miljard in omloop. De batterijen zijn gemaakt van iridium en tinsteen. Er is nu een enorme run op deze schaarse grondstoffen. Tegelijk zijn afgedankte mobiele telefoons letterlijk goud waard. Duizend kilo printplaatjes levert 250 gram goud op. Dat is meer dan op vijf kilometer diepte onder slechte omstandigheden opgegraven kan worden. Inleveren dus die oude mobiele telefoon.

Optimistisch
Mij geeft het energie om vanuit dit perspectief naar de wereld te kijken. Om zogenaamde problemen om te buigen in kansen. Ik beleef dus ook ontzettend veel plezier aan waardevol ondernemen. Ik ben ervan overtuigd dat optimisten de overhand hebben. Een optimist onderschrijft dat een duurzame markteconomie de hoogste prioriteit heeft. In mijn beleving speelt het bedrijfsleven hierin een cruciale rol: wij hebben de visie, de financiën en de grensoverschrijdende netwerken om snel resultaat te boeken.

Inspirerende principes
Ikzelf grijp regelmatig terug naar de principes van het Earth Charter. Ze inspireren me om nieuwe alternatieven te bedenken voor een waardevolle economie. Net als Feike Sijbesma hou ik het graag simpel: dit is onze aarde en daar wil ik op een respectvolle manier waarde aan bijdragen.

Anne-Marie Rakhorst, Directeur SEARCH

 

 .

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.