SDG SPOTLIGHT REPORT

Een SDG-spotlight report kan in Nederland de aandacht voor de 17 SDGs vergroten en impact op alle thema’s verbeteren

Inmiddels zijn we al 6 jaar onderweg om de  VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling uit te voeren (17 SDGs). Veel mensen en organisaties kennen de doelen en zijn ermee aan de slag. In Nederland heeft deze internationale Agenda 2030 nog geen overtuigende en centrale plek gekregen. Daar willen wij graag verandering in brengen en hebben daarbij jouw inbreng nodig. Wij willen een nog bredere groep organisaties en mensen inspireren om van deze agenda een echte actie-agenda maken.

In verschillende landen wordt, naast de officiële landelijke rapportage, door het maatschappelijke middenveld en actieve burgers een alternatieve SDG-rapportage opgesteld, een zogeheten SDG-spotlight report. Ook wordt er elk jaar 1 gezamenlijk, Europees en ook mondiaal SDG-Spotlight report gemaakt. Hierin wordt vanuit het perspectief van de samenleving gekeken of er voldoende impact wordt gerealiseerd op de wereldwijde SDG-agenda. Vanuit deze analyse worden aanbevelingen gedaan. In Nederland bestaat een dergelijke samenwerking nog niet. Deze willen wij graag verkennen. De Global Goals Accelerator coördineert een eerste pilot, en werkt hierin samen met Earth Charter, Worldconnectors en mogelijk andere partners. De Global Goals Accelerator is een gelegenheidscoalitie van professionals en organisaties die ieder op eigen manier gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het realiseren van de 17 SDGs.

Waarom een SDG-spotlight report NL?

De rijksoverheid brengt – samen met decentrale overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, en jongerenorganisaties – jaarlijks een rapport uit aan de Tweede Kamer over de voortgang met de doelen in Nederland, waarbij de focus ligt op de gepleegde inzet. Het rapport is getiteld Nederland ontwikkelt Duurzaam. Het CBS doet jaarlijks een trendmeting van de voortgang op de afgesproken indicatoren. Nederland geeft hiermee invulling aan het commitment om jaarlijks verantwoording af te leggen. Bij een dergelijke rapportage is het onvermijdelijk een selectie te maken van relevante ontwikkelingen. Van belang is hoe deze selectie plaatsvindt. Wat wordt wel vermeld, wat niet en waarom? En bovenal wat wordt er vervolgens mee gedaan.

Samen naar een grotere rol voor Nederland

Het wereldwijde SDG-Spotlight report is bijzonder kritisch en roept de internationale gemeenschap op om overal de agenda 2030 met meer kracht te ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland zowel in eigen land als daarbuiten een grotere rol kan (en zou moeten) spelen in het behalen van de doelen. Met een SDG Spotlight rapport wakkeren we meer, ambitieuzere en coherente acties op de SDG’s aan, waarmee we het bereiken van de agenda in Nederland en daarbuiten dichterbij brengen. We geven een beeld van de stand van zaken én markeren de pijnpunten als het gaat om de Nederlandse inzet op de SDG’s. Daar voegen we constructieve aanbevelingen aan toe, primair gericht op de rol van de Nederlandse overheid. Voor de eerste SDG Spotlight rapportage over 2020 doken we in SDG 10: Verminderde Ongelijkheden en SDG 15: Leven op het land. De rapportage ‘De Vrijblijvenheid Voorbij’ is hier te lezen.

Global Goals Accelerator Spotlight Report Team

Ellen van Reesch, Alide Roerink (Earth Charter Nederland),Veronique Swinkels (Worldconnectors)

De contactpersoon voor deze werkgroep is Veronique Swinkels: [email protected]

Nieuwsberichten over deze werkgroep: