Alide Roerink

Alide Roerink is antropoloog en verbonden aan het Earth Charter sinds de lancering van het Handvest in het jaar 2000. Daarnaast is ze vanaf de oprichting in 2006 ook verbonden aan de Worldconnectors. Nu komen beiden weer samen en tot 1 augustus 2022 zal Alide deel uitmaken van het fusieteam Worldconnectors, Affiliate van Earth Charter International.

Daarnaast is zij werkzaam voor het Lab Toekomstige Generaties en mede eigenaar van Maatschap Aardrijk Voedselbossen.

Persoonlijk motto: “De geest van menselijke solidariteit en verwantschap met al het leven wordt versterkt wanneer wij leven in eerbied voor het mysterie van het bestaan, in dankbaarheid voor de gave van het leven en in nederigheid aangaande de plek van de mens in de natuur. ” (Earth Charter Preambule).