Dorine van Norren

Coordinator UNESCO en mensenrechten, Ministerie van OCW (detachering vanuit het ministerie van buitenlandse zaken). Zij houdt zich hier bezig met coordinatie van de Nederlandse inbreng op werelderfgoed, immaterieel erfgoed, diversiteit van culturele expressie, handel in cultuurgoederen, erfgoed in conflict, onderwater erfgoed, diverse onderwijs terreinen zoals duurzaamheidsonderwijs, laaggeletterdheid, burgerschap en anti-radicalisering en SDG4 alsmede inbreng op wetenschap en mensenrechten (vrijheid van expressie, meningsuiting en journalistiek). Zij houdt zich tevens bezig met rapportages in het kader van mensenrechten verdragen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Zij heeft een PhD in Duurzame Ontwikkelingsdoelen vanuit-niet westers perspectief (Ubuntu, Gross National Happiness en Buen Vivir) (2017).

Professionele achtergrond

Dorine van Norren heeft een master in Internationaal en Nederlands recht (1995) en promoveert op internationaal recht en ontwikkelingsstudies (2017). Zij studeerde rechten in Amsterdam en Kaapstad (Zuid Afrika) en een jaar Frans in Lyon (Frankrijk). Zij werkte als diplomaat in Sri Lanka (Colombo, 1998-2001) en Turkije (Ankara, 2001-2005) en bekleedde verschillende posities in het ministerie van buitenlandse zaken (Zuidelijk Afrika, Noord-Amerika, Europese Integratie). Zij was werkzaam voor de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV, 2009-2013), als secretaris van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking. Zij is momenteel gedetacheerd bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, als coordinator voor UNESCO. Haar proefschrift is getiteld: ‘Development as Service, a Happiness, Ubuntu and Buen Vivir interdisciplinary view of the Sustainable Development Goals’. Zij heeft verschillende opinie artikelen gepubliceerd voor OneWorld, The Broker, Atlantisch Perspectief, NRC, Trouw, De Helling en publiceerde wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingssamenwerking. Zij geeft regelmatig lezingen over het onderwerp van haar proefschrift.

Persoonlijk motto

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I’ll meet you there (Rumi).

Never, never, never give up (Churchill).