7 juni Kick-off – Global Goals 1 & 8

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden, lees het artikel van OneWorld

Kick-off Global Goals Accelerator estafettebijeenkomsten1459251385

Op dinsdag 7 juni vond de kick-off plaats van de Global Goals Accelerator estafettebijeenkomsten. De Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland (en daarbuiten) te beginnen met een reeks van 10 bijeenkomsten. Tijdens deze eerste bijzondere avond waren we te gast bij de 1% Club te Amsterdam.

Ruud Koornstra, Premier van het Innovatiekabinet, opende de kick-off bijeenkomst. Vervolgens hebben we samen met inspirator Anna Chojnacka (1% Club) stil gestan bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomden we in op de doelen (1)Beëindig extreme armoede en (8) Bevorder inclusieve economische groei en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Het programma stond in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen worden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. We nodigen je van harte uit om samen met 30 tot 40 andere denkers en doeners naar de Global Goals te kijken met de maatschappij van 2030 in het vizier.

Goals 1 en 8

In deze eerste bijeenkomst combineerden we Global Goals 1 en 8, omdat ze in de implementatie sterk samenhangen. Doel 1 gaat over het beëindigen van armoede. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Hoewel het aantal mensen dat in extreme armoede leeft sinds 1990 aanzienlijk is afgenomen, leefde in 2012 nog steeds 896 miljoen mensen onder de grens van 1,90 dollar per dag. Ook Nederland kent armoede volgens onze eigen nationale definitie. Doel 8 gaat over fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten. Daarnaast is er actie nodig om moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid, inclusief kinderarbeid en kindsoldaten tegen te gaan.

De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer informatie over de Global Goals vind je op de website Global Goals NL.

1 BBK GG icoon8 BBK GG icoon.

Voor recente documenten en meer informatie over de Goals, zie ‘achtergrond’ onderaan deze pagina.

Goals icoontjes

Voor een overzicht van de data voor de serie bijeenkomsten, zie de kalender met data en locaties.

Achtergrond

Doel 1 gaat over het beëindigen van armoede. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Hoewel het aantal mensen dat in extreme armoede leeft sinds 1990 aanzienlijk is afgenomen, leefde in 2012 nog steeds 896 miljoen mensen onder de grens van 1,90 dollar per dag. Ook Nederland kent armoede volgens onze eigen nationale definitie. 

Doel 8 gaat over fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten. Daarnaast is er actie nodig om moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid, inclusief kinderarbeid en kindsoldaten tegen te gaan.

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van beleid en wetgeving per Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie. Ook het PBL publiceerde recentelijk een studie Sustainable Development Goals in Nederland: Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030. Hierin verkent het PBL de Nederlandse beleidskeuzes voor natuur en milieu die voortvloeien uit de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Veertig organisaties, waaronder Partos, FMS en Woord en Daad, publiceerden op 19 mei jl. het rapport Ready for Change? Globals Goals at home and abroad, met een analyse van het Nederlandse beleid vanuit het perspectief van beleidscoherentie voor internationale samenwerking en de Global Goals.