23 juni – Global Goals 7 & 13

1459251385

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Lees hier het verslag van OneWorld: Klimaatverandering onder de loep.  

Op donderdag 23 juni vond de 4e estafettebijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator. De Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland (en daarbuiten) te beginnen met een reeks van 10 bijeenkomsten.

Tijdens deze bijzondere avond waren we te gast bij Witteveen+Bos te Amsterdam. Samen met inspiratoren Jan Paul van Soest (De Gemeynt Coöperatie en Energiedialoog Nederland), Coen Teeuw (Witteveen+Bos en Sharing City), Ralien Bekkers en Liset Meddens (voormalig VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzaamheid en actief in de klimaatbeweging), denkers en doeners met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomden we in op de doelen (7) ‘verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie’ en (13) ‘neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden’. Het programma stond  in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen worden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. Samen met ruim 30 denkers en doeners kijken we in deze bijeenkomst naar de Global Goals met de maatschappij van 2030 in het vizier. 

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft.

Deze bijeenkomst wordt mede gedragen door Witteveen+Bos.

13 BBK GG icoonGoals 7 en 137. Duurzame energie
In deze bijeenkomst combineren we Global Goals 7 en 13, omdat ze in de implementatie sterk samenhangen. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je onderaan deze brief aan en op de website Global Goals NL.

 

 

 

Achtergrond

Doel zeven gaat over duurzame energie voor iedereen. Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie. Tegelijkertijd halen we te veel energie uit kolen, olie en gas. Deze grondstoffen raken een keer op en de uitstoot veroorzaakt klimaatverandering. In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Om moderne en duurzame energie ook in ontwikkelingslanden toegankelijk te maken, moet er gewerkt worden aan een betere infrastructuur en technologische vooruitgang.

Doel dertien gaat over het aanpakken van de klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Arme mensen die nu al het meest kwetsbaar zijn, krijgen het eerst met de gevolgen te maken. Vaak zijn zij afhankelijk van landbouw in gebieden die gevoelig zijn voor extreme weersomstandigheden. In december 2015 werd in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarbij landen afgesproken hebben om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hiervoor moeten broeikasgassen fors worden teruggedrongen en het gebruik van fossiele energie moet worden vervangen door duurzame energie. Verder is het belangrijk dat met name ontwikkelingslanden maatregelen kunnen nemen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van beleid en wetgeving per Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie. Ook het PBL publiceerde recentelijk een studie Sustainable Development Goals in Nederland: Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030. Hierin verkent het PBL de Nederlandse beleidskeuzes voor natuur en milieu die voortvloeien uit de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Veertig organisaties, waaronder Partos, FMS en Woord en Daad, publiceerden op 19 mei jl. het rapport Ready for Change? Globals Goals at home and abroad, met een analyse van het Nederlandse beleid vanuit het perspectief van beleidscoherentie voor internationale samenwerking en de Global Goals.