Jan Bouke Wijbrandi

Professionele achtergrond

Jan Bouke studeerde internationale economie en antropologie aan de Vrije Universiteit. Zijn werkzaamheden betroffen internationale samenwerking, met een uitstapje naar de wetenschap (onderzoek onder vluchtelingen in Soedan) en de media. Hij was binnen de sector onder meer werkzaam bij de Stichting Oecumenische Hulp (hoofd voedsel en voeding), Artsen zonder Grenzen (hoofd communicatie en fondsenwerving), Oxfam Novib (directeur campagnes), Unicef Nederland (algemeen directeur). Ervaring op internationaal niveau. Betrokken bij diverse projecten m.b.t. internationale samenwerking en de SDGs. Veel belangstelling voor het raakvlak tussen internationale samenwerking, de SDGs en het maatschappelijk draagvlak daarvoor.

Persoonlijk motto

De urgente problemen van deze tijd vragen persoonlijke inzet en geloofwaardigheid, samenwerking over grenzen open en inclusieve dialoog.