Koos de Bruijn

Professionele achtergrond

Koos de Bruijn is werkzaam bij Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, met ruim 100 lidorganisaties.. Als advocacy manager coördineert hij de de lobby-activiteiten van de Nederlandse ontwikkelingssector mét en namens hen. Dat betekent onder meer dat hij zich inzet voor een volwaardig Nederlands ontwikkelingsbeleid en -budget en dat de rest van het Nederlandse beleid niet ten koste gaat van ontwikkelingslanden (beleidscoherentie voor ontwikkeling). Daarvoor zijn de SDG’s, waar Nederland zich in 2015 gecommitteerd heeft richtinggevend. Koos was mede-initiator en trekker van de breed door maatschappelijke organisaties en bedrijven onderschreven oproep voor een Duurzaam Regeerakkoord in 2017. Hij heeft namens Partos zitting in de stuurgroep van SDG Nederland.

Voorheen heeft Koos de maatschappelijke campagnes getrokken rond belastingrechtvaardigheid (Tax Justice Nederland) en schuldverlichting voor ontwikkelingslanden (Jubilee Nederland).

Koos studeerde Internationale Betrekkingen in Groningen. Naast zijn werk bij Partos is Koos sinds 2022 raadslid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ook is hij bestuurslid van de school van zijn kinderen.