Teresa Fogelberg

Teresa Fogelberg is actief lid van het bestuur van St. SBI – Earth Charter Nederland. Zij was de afgelopen 15 jaar mede-oprichter en plaatsvervangend Chief Executive van het Global Reporting Initiative – ’s werelds grootste duurzaamheidsstandaard voor bedrijven. Opgeleid als antropoloog van Zweeds-Nederlands-Finse afkomst heeft ze meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid, met name op het gebied van vrouwenrechten, mensenrechten, en klimaatverandering, impact en evaluatie, ESG meting en verslaglegging, sociale innovatie en multistakeholder organisatie en dialoog.  Zij was onder meer Nationaal Directeur Klimaatverandering en hoofd van de Nederlandse Delegatie bij het VN-kader Verdrag inzake klimaatverandering, belast met twee voorzitterschappen van de Conferentie van de Partijen (COP). Ze bekleedde topfuncties bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en VROM met als focus vrouwenrechten, klimaatverandering en wetenschappelijk onderzoek. Gedurende haar carrière creëerde ze veel nieuwe initiatieven en organisaties, waaronder sociale impactmodellen, vrouwenrechten coalities, MVO- en SDG-bedrijfsinstrumenten en strategische begeleiding (bv met GRI, UN Global Compact en World Business Council for Sustainable Development). Zij is voorzitter van het Expert Panel van de Nationale Transparantiebenchmark (www.transparantiebenchmark.nl), en Vriend van Earth Charter. Daarnaast is/was zij lid en voorzitter van talrijke besturen op het gebied van duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling, waaronder het International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) – een intergouvernementeel onderzoekscentrum in de Hindu Kush Himalaya, de Oversight Board van het Consultative Group of International Agricultural research (CGIAR ), ICARDA, het OECD Business Platform for Inclusive Growth, Daimler (Advisory Board for Integrity and Corporate Responsibility), voorzitter van de OECD Working Party on Women and Development, voorzitter van de OESO Club du Sahel, Wereld Natuur Fonds, Cordaid, en het International Institute of Environment and Ontwikkeling (IIED). Ze bracht vele jaren door in West-Afrika als ontwikkelingsdeskundige (ILO, WFP, USAID en Nederlandse diplomatieke dienst), met de nadruk op de positie van vrouwen, gezondheid, voedselzekerheid en famine early warning. In 2018 kreeg ze een koninklijke onderscheiding voor haar verrichtingen op het gebied van vrouwen en ontwikkeling en andere maatschappelijke zaken. Teresa Fogelberg is ook lid van de adviesraad Nudge en voorzitter van de Jury van de Global Impact Award. Haar website is www.teresafogelberg.com.