Zelfevaluatie geïnspireerd op het Earth Charter op Springtij Forum

Mijn eerste blog op Earth Charter Vrienden gaat over de aanwezigheid van Earth Charter op het duurzame Springtij Forum op Terschelling, van 25 tot 28 September 2014.

Ook de Earth Charter Vrienden waren aanwezig, in de personen van o.a. Oud Minister President Ruud Lubbers, Tineke Lambooy, Maurits Groen, Lynn Zebeda en ikzelf. Samen met Ruud Lubbers en Tineke Lambooy faciliteerde ik een workshop georganiseerd over het Earth Charter. Ruud Lubbers sprak over de geschiedenis van het Earth Charter, beginnend met het Brundtland Rapport van 1987 en de Rio de Janeiro Duurzaamheidstop in 1992. Mensen van alle kanten van de samenleving en de planeet gingen met elkaar in gesprek en discussie om uiteindelijk te komen tot het Earth Charter, officieel gelanceerd in 2000 in het Vredespaleis in Den Haag. Ruud Lubbers was een van de trekkers van het geheel. Tegenwoordig wordt Earth Charter International gemanaged en geleid vanuit Costa Rica, waar ook cursussen en trainingen worden gegeven over het handvest. De Nederlandse tak staat onder leiding van Alide Roerink.

Na Mr. Lubbers’ interessante en inspirerende verhaal nam ikzelf het stokje over om met alle participanten de Earth Charter‘assess’ te doen. Dit is een scan die men op zichzelf of op een eigen bedrijf/organisatie uitvoert om te meten in hoeverre de waarden en principes van het Earth Charter worden geïmplementeerd. We hadden van te voren een aantal vragen geselecteerd om te laten beantwoorden door de participanten. Met name op de eerste vraag werd dieper ingegaan: het beheer en het gebruik van vernieuwbare hulpbronnen zoals water, bodem, bosproducten en het leven in zee, zodanig dat de regeneratiesnelheid niet wordt overschreden en de gezondheid van ecosystemen beschermd wordt. Lastig was het morele en ethische aspect hiervan en hoe dit werkelijk in de praktijk van alle dag toe te passen, zeker in de privésfeer. Hoe kun je als individu toch zodanige impact creëren opdat je invloed hebt op dit mondiale vraagstuk van hernieuwbare bronnen?springtij 3

Tijdens de vragenronde hadden Maurits Groen en zijn groepje het idee opgevat om het Earth Charter met scholen en kinderen te verbinden, waarop Herman Mulder het idee opperde om de kinderen zelf hun Earth Charter te laten schrijven. Alide en ik waren al plannen aan het maken richting scholen, en dit is inderdaad een uitstekend idee: elke school z’n eigen Charter!

Ten slotte presenteerde Tineke Lambooy haar bevindingen over Social Entrepreneurship en het Earth Charter, met de conclusie dat de twee elkaar versterken. De tijd komt dat hiervoor ook een juridische en wettelijke basis is.

Een interessante sessie was het zeker en een mooi Springtij Forum.

Meer weten over de Earth Charter Assess? Bekijk hier de website  of neem contact op via deze pagina.