EUROPA IN DE WERELD

Europa is nog te onzichtbaar op het wereldtoneel. Van een wereldwijde donor van ontwikkelingshulp en een politiek en economisch relevante actor mag meer worden verwacht. Dit wordt ook gevraagd vanuit Afrika en de opkomende economieën. De Worldconnectors willen daarom de unieke waarde van het Europese project en de mogelijkheden die de EU Nederland, het Europese continent en vooral ook de wereld te bieden heeft, onder de aandacht brengen.

Onder leiding van Worldconnectors Paul Engel (ECDPM) en Rolph van der Hoeven (ISS) richt de werkgroep ‘Europa in de wereld’ zich op drie concrete thema’s waar de EU haar waarde heeft laten zien en/of waar de EU mondiaal een verschil kan maken:

  1. Het bevorderen van vrede & veiligheid
    Bijna 100 jaar na het begin van de 1e wereldoorlog (1914) en 75 jaar na het begin van de 2e wereldoorlog (1939) is in 2014 het thema oorlog en vrede nog steeds actueel. Met name in de landen ‘om Europa heen’ – niet alleen Noord-Afrika en het Midden-Oosten, maar meer recent en zorgwekkender, de Oekraïne – is de dreiging van (burger)oorlog nog zeer actueel. Het vredesmodel van Europa en regionale samenwerking zonder oorlog verdient meer wereldwijde aandacht. De EU kan uit haar ervaring partijen op een neutrale manier bij elkaar brengen.
  2. Het tegengaan van ongelijkheid: Één van de grootste wereldwijde uitdagingen is het bestrijden van ongelijkheid, niet alleen tussen landen, maar vooral ook binnen landen. Met name in opkomende economieën en midden-inkomenslanden leven nog veel mensen onder de armoedegrens en is gelijkheid van man en vrouw niet vanzelfsprekend.  Hoewel in Europa door de economische crisis en werkloosheid ook steeds meer sprake is van ongelijkheid, zijn in Europa de verschillen kleiner en worden mensenrechten gewaarborgd door bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Zowel binnen Europa als in de wereld is meer aandacht voor het bestrijden van ongelijkheid cruciaal.
  3. Het stimuleren van ecologische duurzaamheid (met name het stimuleren van de circulaire economie). De nieuwe uitdagingen van de 21e eeuw zijn schaarsten van grondstoffen, water en voedsel. Minder consumeren en hergebruik van goederen is cruciaal om met een groeiende wereldbevolking welvaart te behouden. Als Europa daadwerkelijk in de wereld als ‘duurzame actor’ wil meespreken zou ook in Europa zelf meer moeten worden overgegaan tot een circulaire economie. De Europese private sector, met veel oog voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, kan hierin een grote rol spelen.

De werkgroep wil de verkiezingen voor het Europees Parlement, die op 22 mei 2014 plaatsvinden in Nederland en de overige lidstaten van de Europese Unie, gebruiken om aandacht te vestigen op de rol van Europa in de wereld m.b.t. de drie bovengenoemde thema’s. Zonder een stemadvies te geven wil de werkgroep mensen adviseren om vooral gebruik te maken van hun stem, omdat de verkiezingen voor het Europees Parlement (en met name de installatie van de nieuwe Europese Commissie) wel degelijk invloed hebben op deze thema’s.

Later dit jaar zal de werkgroep een inventarisatie/analyse maken van de meerwaarde van de EU m.b.t. een of meer van deze thema’s, en deze opvolgen met een interventiestrategie en inspirerende publicaties.

Foto: European Union