Netwerk

De Worldconnectors vormen een netwerk van opinieleiders uit de politiek, media, overheid, wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, inclusief jongeren en spirituele leiders, die vanuit deze verschillende perspectieven nieuwe strategieën voor en visies op internationale vraagstukken ontwikkelen. De Worldconnectors streven naar een open, tolerant, optimistisch en proactief Nederland dat zich als een mondiale speler opstelt, in al haar diversiteit. De visie en het werk van de Worldconnectors zijn gebaseerd op de VN Millenniumverklaring en het Earth Charter.

Werkwijze
De Worldconnectors komen vier keer per jaar bijeen op een Round Table bijeenkomst voor discussie over relevante maatschappelijke thema’s en het bespreken van de activiteiten van de Worldconnectors. Deze plenaire bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden van de Vereniging Worldconnectors en genodigden (doorgaans externe sprekers). De bijeenkomsten vinden plaats onder de ‘Chatham House Rule’.

Thema’s
Het bestuur inventariseert tenminste één keer per jaar de mogelijke nieuwe thema’s en maakt daarin samen met de leden een afweging. De vorderingen op de diverse terreinen wordt regelmatig besproken tijdens besprekingen met leden en binnen het bestuur. Meer informatie over de thema’s kan hier worden gevonden.

Intergenerationele aanpak
Worldconnectors heeft een gezonde mix van jonge en meer seniore leden. In onze werkgroepen zijn ook altijd verschillende generaties vertegenwoordigd. Zo zorgen we ervoor dat de ervaring van de meest seniore leden en de energie van jongere Worldconnectors verbinden. Dit heeft vaker geresulteerd in een aantal succesvolle spin-offs waar de ideeen van jongere Worldconnectors gedragen werden door meer senior leden en deze tot succesvolle maatschappelijke ondernemingen uit hebben kunnen groeien.

Activiteiten en werkgroepen
Op initiatief van individuele leden kunnen nieuwe thematische werkgroepen in het leven worden geroepen. De werkgroep bepaalt hoe aan een thema invulling wordt gegeven. De Round Table bijeenkomsten kunnen worden gebruikt om de ideeën uit de werkgroepen te versterken of om concrete initiatieven te helpen uitdragen.

Nieuwe leden
Via haar leden en partnerschappen is de Vereniging Worldconnectors verbonden met alle geledingen van de Nederlandse samenleving: bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, overheid, religie, wetenschap en media. Een ledencommissie van Worldconnectors richt zich op de werving en selectie van nieuwe leden. We proberen met ons ledenbestand de Nederlandse samenleving in al haar diversiteit zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en willen daarbij het persoonlijke karakter van de Worldconnectors Round Table behouden. Potentiële leden kunnen worden voorgedragen via bestaande leden; daarnaast zijn geïnteresseerden altijd welkom om zichzelf kandidaat te stellen.

Partnerschappen
Het sluiten van partnerschappen is een cruciaal onderdeel van onze manier van werken en vergroot onze impact. Partnerschappen worden voornamelijk aangegaan op projecten waar op specifieke thema’s wordt samengewerkt, met name binnen werkgroepen.

Verenigingszaken
De vereniging is inhoudelijk en financieel onafhankelijk. De leden dragen de financiering door substantiële jaarlijkse contributies en enkele aanvullende donaties van partners, die volledig worden besteed aan de kernactiviteiten van de vereniging. De statuten van de vereniging kunnen hier worden gevonden.

Indien u lid wilt worden van de Worldconnectors, iemand zou willen voordragen,  of op een specifiek thema samenwerking zoekt, dan kunt u contact opnemen met Ilyes Machkor Coördinator Vereniging Worldconnectors: Coordinator@worldconnectors.nl.