Over Worldconnectors, affiliate Earth Charter

Wij zijn de Worldconnectors, affiliate Earth Charter, een dynamische thinkcubator die de maatschappelijke waarden van haar leden verenigt en echte verandering teweegbrengt. Samen werken we aan verrassende initiatieven die de wereld mooier maken en het behalen van de Sustainable Development Goals versnellen.

Onze coalitie van betrokken verbinders, brengt professionals samen uit diverse sectoren, generaties en disciplines om complexe duurzaamheids- en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Van beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers tot vertegenwoordigers van NGO’s en media; allemaal verbinden ze zich vanuit hun professionele functie om positieve maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.

De visie en het werk van de Worldconnectors zijn gebaseerd op de VN Millenniumverklaring en het Earth Charter. We streven naar een duurzame en rechtvaardige samenleving, waarin respect voor de natuur, mensenrechten, economische rechtvaardigheid en vrede centraal staan. Ons doel is om individuen, organisaties, bedrijven en overheden te inspireren en te motiveren om de principes van het Earth Charter te integreren in hun beleid en dagelijkse praktijk.
Door partnerschappen aan te gaan en boeiende activiteiten te organiseren, zoals Roundtables, Case Clinics, Dialogue op Dinsdag en Meet & Greets, draagt Worldconnectors bij aan de transitie naar een duurzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen.

Earth Charter

Sinds de lancering van het Earth Charter op 29 juni 2000 in het Vredespaleis, heeft het Earth Charter in Nederland velen geïnspireerd in hun beleid én dagelijkse praktijk. Eerst als programma binnen NCDO en later ondergebracht bij de Iona Stichting, werd Earth Charter Nederland in juni 2020 samengevoegd met Worldconnectors. Samen delen we het Earth Charter als inspiratiebron.

De nieuwe fusieorganisatie, genaamd ‘Worldconnectors, affiliate Earth Charter’, benadrukt onze verbondenheid met de mondiale Earth Charter-beweging, Earth Charter International. We werken nauw samen met het secretariaat en mondiale bestuur van Earth Charter International, evenals met andere Affiliates in Europa. Worldconnectors en Earth Charter Vrienden vormen voortaan één krachtig netwerk.

Ontdek Onze Meerjarenplannen

Benieuwd naar hoe het gezamenlijke netwerk van Worldconnectors en Earth Charter Vrienden eruitziet? Bekijk hier onze gedetailleerde meerjarenplannen.

Thema’s

Ons bestuur evalueert jaarlijks nieuwe mogelijke themas in samenwerking met de leden. We bespreken regelmatig de voortgang op verschillende terreinen tijdens vergaderingen met leden en binnen het bestuur. Meer informatie over de themas vindt u in onze meerjarenplannen.

Intergenerationele aanpak

Bij Worldconnectors koesteren we een gezonde mix van jonge en ervaren leden. In onze werkgroepen zijn verschillende generaties vertegenwoordigd, waardoor we ervaring en energie verbinden. Dit heeft geleid tot succesvolle spin-offs waarbij ideeën van jongere Worldconnectors zijn uitgegroeid tot bloeiende maatschappelijke ondernemingen.

Activiteiten en werkgroepen

Op initiatief van individuele leden kunnen nieuwe thematische werkgroepen worden opgericht. De werkgroep bepaalt de invulling van het thema. Tijdens de Roundtables versterken we ideeën uit de werkgroepen en helpen we concrete initiatieven te ondersteunen.

Nieuwe leden

Worldconnectors is via haar leden en partnerschappen verbonden met alle geledingen van de Nederlandse samenleving. Als potentiële nieuwe leden bent u altijd welkom om contact met ons op te nemen en zichzelf kandidaat te stellen.

Partnerschappen

Partnerschappen zijn essentieel in onze werkwijze om de impact te vergroten. We gaan partnerschappen aan op projecten waarin we op specifieke themas samenwerken, met name binnen werkgroepen.

Financiele onafhankelijkheid

Worldconnectors is inhoudelijk en financieel onafhankelijk. We financieren onze kernactiviteiten door substantiële jaarlijkse contributies van leden en enkele aanvullende donaties van partners.

Contactgegevens

Als u lid wilt worden van Worldconnectors, iemand wilt voordragen of wilt samenwerken op een specifiek thema, kunt u contact opnemen met Janneke Bosman of Nina Scholte, Coördinators Worldconnectors, affiliate Earth Charter: [email protected].