Wat is een Worldconnector?

De leden van Worldconnectors zijn o.a. beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers, vertegenwoordigers van NGO’s of media, maar bovenal zijn het verbinders die graag in een interdisciplinair netwerk samen werken aan het bereiken van de Sustainible Development Goals van de VN.

Een Worldconnector is iemand die de meerwaarde van het collectief erkent en daar graag van wil leren, om vervolgens deze nieuwe ervaringen mee te nemen naar haar/zijn eigen omgeving. Niet alleen denken en inspireren staan centraal voor een Worldconnector, maar juist ook het ondernemen van actie om de gestelde doelen om te zetten in werkelijkheid.

Een ledencommissie van Worldconnectors richt zich op de werving en selectie van nieuwe leden. We proberen met ons ledenbestand de Nederlandse samenleving in al haar diversiteit zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en willen daarbij het persoonlijke karakter van de Worldconnectors Round Table behouden. Potentiële leden kunnen worden voorgedragen via bestaande leden; daarnaast zijn geïnteresseerden altijd welkom om zichzelf kandidaat te stellen.