Visiedocument over voedselzekerheid en landbouw in ontwikkelingslanden

Tijdens de voedselprijzen crisis in 2007 en 2008 werd zeer duidelijk dat voedselzekerheid in ontwikkelingslanden een groot probleem is en de landbouwsector in deze landen lang genegeerd is geweest door beleidsmakers. Aan de andere kant was de Nederlandse regering bezig om het budget voor ontwikkelingssamenwerking sterk af te bouwen. De Worldconnectors vonden het erg belangrijk dat Nederland bij bleef
dragen aan de voedselzekerheid en landbouw in ontwikkelingslanden. Het netwerk heeft toen besloten om de kennis te bundelen en een beleidsadvies te ontwikkelen voor toenmalige Staatssecretarissen Bleeker van Landbouw en Knapen van Ontwikkelingssamenwerking.

Op basis van een visie gestoeld op het Earth Charter en de Milleniumdoelen heeft de werkgroep het beleidsadvies geschreven, waarbij verschillende experts zijn gevraagd om input te leveren. Vanuit de werkgroep is er een aanbeveling gedaan om een belangrijk deel van het budget voor ontwikkelingssamenwerking te besteden aan voedselzekerheid en landbouw in ontwikkelingslanden, met de nadruk op een goede inbedding van de Nederlandse private sector over de gehele voedselketen. Dit moest bijdragen aan een duurzame groene revolutie; internationale politieke stabiliteit; het effectief bestrijden van chronische honger voor één miljard mensen en het effectief voeden van een wereld met negen miljard inwoners in 2050.

Deze aanbeveling is verder uitgewerkt in een visiedocument. Hierin werden aanbevelingen gedaan over hoe de Staatssecretarissen dit zouden kunnen implementeren op basis van een budget van 1 miljard Euro, met investeringen in speerpunten als activiteiten van mondiale organisaties, binnen en buiten VN- en EU- verband en de ontwikkeling van zogenaamde agri-hubs, voornamelijk in Afrika. Dit visiedocument is besproken met Staatssecretaris Knapen en heeft grote invloed gehad op het beleid van het kabinet. Zo werden de uitgaven binnen het budget voor ontwikkelingssamenwerking en agrarische ontwikkeling en voedselzekerheid, verdubbeld van ongeveer 250 miljoen naar 500 miljoen euro. Niet de gedroomde 1 miljard, maar wel een belangrijke stap voorwaarts.