Het aanstellen van een VN Hoge Commissaris voor Toekomstige Generaties was een voorstel dat ingebracht werd voor de UN Conference on Sustainable Development (Rio+20). Helaas mislukten pogingen tijdens de conferentie om de Hoge Commissaris voor Toekomstige Generaties op te nemen in het einddocument, ondanks de steun van jongerenvertegenwoordigers. Overtuigd van het belang van een Nederlandse Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties en gesteund door andere initiatieven en instituten op dit vlak in het buitenland, richtten de Worldconnectors in 2013 de werkgroep Toekomstige Generaties op. Het doel van de werkgroep was om de belangen van toekomstige generaties en hun stem te verankeren in de beslissingen van de maatschappij.

Sinds haar oprichting heeft de werkgroep op verscheidene manieren het bewustzijn verhoogd in Nederland om een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties aan te stellen. De leden van de werkgroep hebben o.a. aanbevelingen/brieven geschreven, gelobbyd en bijeenkomsten bijgewoond om ervoor te zorgen dat lange-termijn denken geïnstitutionaliseerd raakt in de politiek en de samenleving. In 2015, tijdens het duurzaamheidsfestival Springtij, werd werkgroepvoorzitter Jan van de Venis uitgeroepen tot Waarnemend Ombuspersoon Toekomstige Generaties. In 2016, na succesvolle lobby, verenigden politieke jongerenorganisaties hun krachten en brachten ze samen een politiek manifest uit vóór de institutionalisering van een Ombuspersoon voor Toekomstige Generaties in Nederland en zijn hierover op gesprek gegaan met het bureau van de Nationale Ombudsman. Inmiddels is het Lab uitgegroeid tot een eigen initiatief met financiering van verschillende organisaties.

Klik hier voor meer informatie over het Lab Toekomstige Generaties.

Nieuwsberichten over het Lab Toekomstige Generaties: