De werkgroepen van Worldconnectors

Worldconnectors thema’s worden gekozen omdat wij menen er een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren vanuit onze inclusieve en SDG overstijgende benadering. Het gaat dus om onderwerpen die de Worldconnectors, met hun verschillende achtergronden en expertises, vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

De thema’s worden behandeld door werkgroepen die naast Worldconnectors ook kunnen bestaan uit externe experts. Deze richten zich op de interventiemogelijkheden van de Worldconnectors om verandering in gang te zetten, zowel door aan specifieke debatten en agenda’s bij te dragen als door het aandrijven van kansrijke initiatieven. Deze interventiemogelijkheden worden uitgewerkt vanuit verschillende werkvormen rondom het thema.

Dit zijn de werkgroepen van Worldconnectors: