Succesverhalen

 

Sinds Worldconnectors is opgericht in 2006, spoort zij haar leden aan om het netwerk, wat de Vereniging met zich meebrengt, in te zetten voor uiteenlopende intiatieven. En door de jaren heen zijn veel verschillende successen behaald. Op deze pagina worden er een aantal beschreven.

Het succes van Worldconnectors is echter niet alleen te meten aan deze voorbeelden. Voor vele van onze leden is de toegevoegde waarde van de Vereniging ook dat het een plek biedt waar mensen van verschillende sectoren bij elkaar kunnen komen, in gesprek kunnen gaan en van ideeën kunnen wisselen. Worldconnectors is zodoende een “Thinkcubator”. We denken na over ideeën en zetten ons in om deze tot stand te brengen.

Het Lab Toekomstige generaties

In 2013 werd de werkgroep Toekomstige generaties opgericht onder leiding van Jan van de Veenis. Het Lab is in het leven geroepen om mensen en partijen te helpen en op te komen  als voorvechter voor de toekomstige generatie zodat de belangen van deze generatie stevig verankerd raken in onze samenleving. Dit doen ze op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld een Toekomstraad. Het Lab heeft als missie om voor 2025 de belangen van toekomstige generaties en hun stem te verankeren in de beslissingen van de maatschappij. Inmiddels is het Lab uitgegroeid tot een eigen initiatief met financiering van verschillende organisaties.

 

SDG Traineeship

Het SDG House Network en TheRockGroup hebben een landelijk SDG Traineeship programma gelanceerd om 500 jongeren kennis te laten maken, en ervaring te bieden met duurzaam en sociaal ondernemen. De jongeren zullen worden opgeleid tot ware ‘SDG Professionals’.

WordconnectThe new SDG Traineeship logoors heeft een belangrijke inspiratie rol vervult in het opstarten van dit initiatief. binnen de werkvormen van de vereniging hebben een aantal leden zich ingezet voor dit succesvolle initiatief.

 

 

1%Club

1%Club is begonnen als een platform dat mensen met ijzersterke ideeën in staat stelt deze te realiseren en daarmee een positieve impact te maken in hun gemeenschap, stad of land – of in de wereld. Hier zijn financiële middelen voor nodig, maar ook kennis en mankracht. 1%Club heeft de expertise om projecteigenaren te helpen een succesvolle crowdfunding campagne te voeren. Zij faciliteert hierbij de administratie en zorgt ervoor dat alles online gedeeld kan worden.

De Worldconnectors zijn vanaf het begin van de oprichting van 1%Club van grote waarde geweest voor het succes van het platform. Verschillende Worldconnectors hebben bijgedragen aan het rondkrijgen van de eerste financiering en anderen hebben hun naam verbonden aan het platform, waardoor 1%Club vanaf het begin interessant was voor investeerders. Tijdens de oprichting van 1%Clubmaar ook bij het door ontwikkelen van het platform hebben de Worldconnectors altijd een grote adviserende rol gehad.

Visiedocument over voedselzekerheid en landbouw in ontwikkelingslanden

Tijdens de voedselprijzen crisis in 2007 en 2008 werd zeer duidelijk dat voedselzekerheid in ontwikkelingslanden een groot probleem is en de landbouwsector in deze landen lang genegeerd is door beleidsmakers. De Worldconnectors vonden het erg belangrijk dat Nederland bij bleef dragen aan de voedselzekerheid en landbouw in ontwikkelingslanden. Het netwerk heeft toen besloten om de kennis te bundelen en een beleidsadvies te ontwikkelen voor toenmalige Staatssecretarissen Bleeker van Landbouw en Knapen van Ontwikkelingssamenwerking. Vanuit de werkgroep is een aanbeveling ontstaan die moest bijdragen aan een duurzame groene revolutie; internationale politieke stabiliteit; het effectief bestrijden van chronische honger voor één miljard mensen en het effectief voeden van een wereld met negen miljard inwoners in 2050. Deze aanbeveling is verder uitgewerkt in een visiedocument, wat is besproken met Staatssecretaris Knapen en heeft grote invloed gehad op het beleid van het kabinet. Zo werden de uitgaven binnen het budget voor ontwikkelingssamenwerking en agrarische ontwikkeling en voedselzekerheid, verdubbeld van ongeveer 250 miljoen naar 500 miljoen euro.

Sustainable Development Goals Charter

In 2013 werd de Sustainable Development Goals werkgroep van de Worldconnectors gevormd, vanuit de ambitie om bij te dragen aan de implementatie van de 17 doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN.  In juni 2013 heeft de werkgroep haar plan gepresenteerd voor het Sustainable Development Goals Charter. Zowel minister-president Rutte als minister Ploumen hebben in september 2015 tijdens de VN-top over de Sustainable Development Goals het Charter genoemd als veelbelovend initiatief om het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van de doelen te betrekken. Inmiddels faciliteert het Sustainable Development Goals Charter partnerships en samenwerking op alle niveaus. Ruim 75 partijen vanuit het bedrijfsleven, NGO’s, wetenschap en (lokale) overheden hebben het charter ondertekent en staan klaar om een bijdrage te leveren aan de implementatie van de doelen. Het doel van het Charter is om een beweging te creëren, een community of practitioners, en om zichtbaar te maken wat er al gebeurt in Nederland.

True Price

In 2011 ontstond vanuit een werkgroep binnen de Worldconnectors het idee voor het berekenen van de ‘echte’ prijs van producten. De ‘echte’ prijs van een product is de verkoopprijs plus de prijs van alle verborgen ecologische en sociale kosten, zoals CO2- uitstoot, leefbaar loon, uitputting van de bodem en waterverbruik. Deze verborgen kosten worden niet meegenomen in de prijs, maar doorgeschoven naar toekomstige generaties en veelal arme boeren en arbeiders. Als het gat tussen de echte prijs en de winkelprijs zichtbaar is, kunnen bedrijven deze informatie gebruiken om doelstellingen te formuleren en innovaties en acties te identificeren om de kloof tussen de echte en huidige prijs te verkleinen. True Price is uitgegroeid tot een sociale onderneming met een missie om producten te realiseren die een echte prijs hebben die betaalbaar is voor iedereen.