Succesverhalen

Sinds haar oprichting in 2006, stimuleert Worldconnectors haar leden om het krachtige netwerk van de Vereniging te benutten voor diverse initiatieven. De afgelopen jaren hebben we talloze successen geboekt, en we delen graag enkele van deze inspirerende verhalen met je.

Maar het succes van Worldconnectors is veelomvattender dan deze voorbeelden alleen. Voor veel van onze leden vertegenwoordigt de Vereniging ook een waardevolle ontmoetingsplaats waar professionals uit diverse sectoren samenkomen, ideeën uitwisselen en gezamenlijk aan oplossingen werken. Worldconnectors is zodoende dus ook een heuse “Thinkcubator.” We koesteren ideeën en zetten ons in om ze tot bloei te brengen.

Ontdek hoe Worldconnectors het verschil maakt.

In 2011 ontstond het idee voor het berekenen van de ‘echte’ prijs van producten binnen een werkgroep van Worldconnectors. Deze ‘echte’ prijs omvat niet alleen de verkoopprijs, maar ook de verborgen ecologische en sociale kosten, zoals CO2-uitstoot, eerlijke lonen, bodemuitputting en waterverbruik. Deze onzichtbare kosten worden vaak doorgeschoven naar toekomstige generaties en met name naar arme boeren en arbeiders. Bedrijven kunnen deze informatie gebruiken om doelstellingen te formuleren en innovaties en acties te identificeren om de kloof tussen de ‘echte’ en huidige prijs te verkleinen. True Price is inmiddels uitgegroeid tot een sociale onderneming met als missie om producten te creëren die voor iedereen betaalbaar zijn en een eerlijke prijs hebben. In 2023 heeft zij ook de handen ineen geslagen met Albert Heijn.

Benieuwd naar de bijdrage van Worldconnectors? Klik hier.
Of bezoek www.trueprice.org voor meer details.

In 2013 werd de werkgroep Toekomstige Generaties opgericht onder leiding van Jan van de Venis. Het Lab heeft als missie om tegen 2025 de belangen van toekomstige generaties en hun stem te verankeren in de besluitvorming. Dit wordt bereikt via verschillende methoden, waaronder de inzet van een Toekomstraad. Inmiddels is het Lab uitgegroeid tot een zelfstandig initiatief, mede gefinancierd door diverse organisaties.

Benieuwd naar de bijdrage van Worldconnectors? Klik hier.
Of bezoek www.labtoekomstigegeneraties.nl voor gedetailleerde informatie.

In 2013 werd de werkgroep Sustainable Development Goals (SDG’s) van Worldconnectors opgericht, met als doel bij te dragen aan de implementatie van de 17 SDG’s van de VN. In juni 2013 presenteerde de werkgroep het plan voor het Sustainable Development Goals Charter. Zowel minister-president Rutte als minister Ploumen noemden dit Charter tijdens de VN-top over de SDG’s in september 2015 een veelbelovend initiatief om het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van de doelen te betrekken. Het Charter faciliteert momenteel partnerschappen en samenwerking op alle niveaus. Meer dan 75 organisaties, variërend van bedrijven en NGO’s tot wetenschap en (lokale) overheden, hebben het Charter ondertekend en staan klaar om bij te dragen aan de implementatie van de SDG’s. Het doel van het Charter is om een beweging te creëren, een community of practitioners, en om zichtbaar te maken wat er al in Nederland gebeurt.

Benieuwd naar de bijdrage van Worldconnectors? Klik hier.
Of ga naar www.sdgnederland.nl voor aanvullende informatie.

Het SDG House Network en TheRockGroup hebben gezamenlijk een landelijk SDG Traineeship-programma opgezet, met als doel 500 jongeren kennis te laten maken met duurzaam en sociaal ondernemen. Deze jongeren worden opgeleid tot ware ‘SDG Professionals’.

Worldconnectors speelde een cruciale en inspirerende rol bij de lancering van dit initiatief. Binnen onze organisatie hebben meerdere leden zich ingezet voor dit succesvolle programma.

Nieuwsgierig naar de bijdrage van Worldconnectors? Klik hier.
Of ga naar www.sdghouse.org voor verdere details.

1%Club begon als een platform dat mensen met krachtige ideeën in staat stelt om positieve impact te creëren in hun gemeenschap, stad, land of wereldwijd. Dit vereist niet alleen financiële steun, maar ook kennis en mankracht. 1%Club biedt expertise om projecteigenaren te helpen bij het succesvol uitvoeren van crowdfundingcampagnes. Ze faciliteren de administratieve processen en zorgen ervoor dat alles online gedeeld kan worden.

De Worldconnectors hebben vanaf het allereerste begin een cruciale rol gespeeld in het succes van dit platform. Verschillende leden hebben bijgedragen aan de initiële financiering, terwijl anderen hun naam hebben verbonden aan het platform, waardoor 1%Club vanaf het begin interessant was voor investeerders. Bij de oprichting van 1%Club en de ontwikkeling van het platform hebben de Worldconnectors altijd een grote adviserende rol gespeeld.

Benieuwd naar de bijdrage van Worldconnectors? Klik hier.
Of ga naar www.onepercentclub.com voor uitgebreide informatie.

Ontdek hoe Worldconnectors en Earth Charter Nederland in 2020 negen inspirerende ‘Dialogen op Dinsdag’ organiseerden, onder de noemer ‘SDGs Beyond Corona’. Deze reeks dialogen bracht wijze denkers samen om cruciale aandachtsgebieden en prioriteiten te verkennen voor het opbouwen van een duurzame en sociale samenleving gedurende de komende tien jaar, zowel nationaal als internationaal. Echter, om deze ambitieuze doelen te bereiken, moeten we eerst de ‘olifant in de kamer’ aanpakken: de oude economische modellen.

Lees het volledige rapport hier voor diepgaande inzichten.

Of bekijk hier een beknopt overzicht van het rapport en meer informatie over de individuele dialogen.

Tijdens de voedselprijzencrisis in 2007 en 2008 werd het duidelijk dat voedselzekerheid in ontwikkelingslanden een ernstig probleem is, terwijl de landbouwsector in deze landen vaak over het hoofd wordt gezien door beleidsmakers. Worldconnectors benadrukte de noodzaak van Nederland om bij te dragen aan voedselzekerheid en landbouw in ontwikkelingslanden. We bundelden onze kennis en ontwikkelden beleidsadviezen voor toenmalige Staatssecretarissen Bleeker van Landbouw en Knapen van Ontwikkelingssamenwerking. Deze aanbevelingen streefden naar een duurzame groene revolutie, wereldwijde politieke stabiliteit, effectieve aanpak van chronische honger bij een miljard mensen en het voeden van een wereldbevolking van negen miljard tegen 2050.Deze aanbevelingen werden vervolgens uitgewerkt in een visiedocument dat werd besproken met Staatssecretaris Knapen en aanzienlijke invloed had op het beleid van het kabinet. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking en agrarische ontwikkeling en voedselzekerheid werd verdubbeld van ongeveer 250 miljoen naar 500 miljoen euro.

Krijg een overzicht van het proces en de resultaten hier.