Jaarplan 2022

Een overzicht van de doelstellingen en visies die Worldconnectors Affliate van Earth Charter International voor 2022 heeft bepaald, is in het Jaarplan 2022 te vinden.