Jaarplan 2021

Jaarplan Worldconnectors 2021

Het afgelopen jaar was in alle opzichten een bijzondere rit. We hebben als vereniging een
enorme veerkracht laten zien door onze weg te vinden in nieuwe digitale verbindingen. Zo
hebben we een grote groep nieuwe leden mogen verwelkomen in onze vereniging die enkel
vanachter hun beeldscherm andere Worldconnectors hebben kunnen ontmoeten. Samen
zijn we de uitdaging aangegaan, en met alle 133 Worldconnectors die de verenging nu rijk
is, kijken we terug op een goed jaar.

In 2019 begonnen we met een nieuwe visie en missie voor de Worldconnectors, en die
koersverandering heeft zijn vruchten afgeworpen in 2020. We kijken terug op inspirerende
Round Tables, een succesvolle serie Dialogen op Dinsdag, de aftrap van een eerste SDG
Spotlight rapportage, het enthousiasme uit de werkgroepen en prikkelende ontmoetingen
tussen leden. We zetten deze koers dan ook graag voort in 2021. We hebben geleerd dat de
verbinding van onze leden, zowel intern als met het grotere ecosysteem centraal moet
blijven staan. De kracht van de vereniging zit in de samenkomst van kennis, ervaring,
inzichten en netwerken die samen leiden tot frisse ideeën, hernieuwde kennis en concrete
plannen. Bij laatstgenoemde zit voor ons de grootste uitdaging, hoe zorgen we dat we de
frisse ideeën ook blijven ‘incuberen’? Volgend jaar zullen we scherp blijven op het
“incubator” deel van de vereniging en blijven we zorgen dat er geen verschil is tussen wat
we willen en wat we doen.

De Worldconnectors zijn een diverse vereniging met een breed scala aan invalshoeken en
perspectieven. Onze kracht zit in het verbinden over verschillen heen, we geloven er sterk in
dat oplossingen sterker worden als deze vanuit een diverse samenstelling worden bedacht.
Veel van de leden bevinden zich in het SDG-ecosysteem en zetten zich in voor het behalen
van één of meerdere SDGs. Dit heeft twee gevolgen voor onze interactie in de samenleving:
1. Het SDG-ecosysteem is zo groot en versnipperd dat er altijd geluiden zijn die we niet
horen. Daarom zetten we ons in 2021 in voor het verbinden en versterken van het
ecosysteem.
2. Andersdenkenden of mensen die de taal van de SDGs niet spreken weten we niet
altijd te bereiken. Veel van de thema’s waar we aan werken worden in de
samenleving als polariserend ervaren. Hier willen we aan werken door onszelf de
volgende vragen te stellen
I. Welke groepen in de samenleving zoeken we niet actief op omdat we dit
spannend vinden?
II. Hoe kan de burger een integraal onderdeel zijn van een rechtvaardige en sociale
duurzame transitie?
III. Hoe zorgen we ervoor dat geluiden die er wel zijn maar die wij misschien niet
horen ook een plek krijgen?

Op deze manier zullen we ook volgend jaar scherp aanzetten tot samenwerking binnen het
ecosysteem. Kortom, bij Worldconnectors staan we niet stil. Jaarplan Worldconnectors 2021