Jaarverslag 2022

Een overzicht van de doelstellingen en visies die Worldconnectors, affliate Earth Charter International voor 2022 heeft bepaald is in het Jaarplan 2022 te vinden.