Jaarplan 2020

Nederland heeft verbinding nodig

De afgelopen maanden hebben we ons als vereniging gebogen over de strategische uitgangspunten van de vereniging. Na terugkoppeling en aanscherping tijdens de laatste bijeenkomsten zijn deze uitgangspunten gebruikt als de basis voor het jaarplan 2020. Als thema werd gekozen: Nederland heeft verbinding nodig.

De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen wereldwijd dé agenda voor het realiseren van een meer inclusieve en duurzame wereld in 2030. Zij vormen ook het inhoudelijke kader en de actieagenda voor de Worldconnectors. Worldconnectors zijn een coalitie van committed connectors. In de visie van de Worldconnectors is het verbinden van mensen over verschillende grenzen heen cruciaal voor het bereiken van ambitieuze doelen als de SDGs. Wij gaan ervan uit dat het verbinden van samenwerking tussen generaties en sectoren leidt tot een versnelling van de realisatie van deze complexe duurzaamheids- en maatschappelijke doelen. Wij zijn committed om de SDGs in Nederland te behalen en als Nederlandse maatschappelijke leiders ook buiten Nederland veel meer impact te hebben. De Vereniging Worldconnectors bevordert en verstevigt maatschappelijk leiderschap en zorgt als ‘thinkubater’ ook voor concrete actie. Onze leden zijn allemaal al vanuit hun professionele activiteiten verbonden aan het versnellen van de SDGs en positieve maatschappelijke verandering. Door zelf te groeien in de eigen rol en door samenwerking over grenzen heen wordt onze gezamenlijke impact groter.

De ambitie van de Vereniging is dat de leden over drie jaar (2022) een breder inzicht hebben in de oplossingen die de implementatie van SDGs radicaal kunnen versnellen. Leden werken dan toenemend vanuit eigen professionele positie aan het signaleren van gezamenlijke barrières en vinden van gezamenlijke oplossingen. Leden zien het netwerk de Worldconnectors toenemend als een platform om dilemma’s te delen en de dialoog te voeren over urgente onderwerpen. Essentiële partners herkennen de Worldconnectors als platform voor gezamenlijke analyse, reflectie en actie om SDGs te versnellen.  De thema’s die de Worldconnectors oppakken, sluiten aan bij de SDGs, en in het bijzonder bij de actualiteit en urgentie van de Nederlandse maatschappelijke en politieke agenda en de internationale agenda. Daarbij kan de Routekaart, die SDG Nederland heeft opgesteld en jaarlijks actualiseert, goede handvatten bieden. Belangrijk aspect is dat de activiteiten complementair zijn aan bestaande activiteiten op het gebied van de SDGs en deze versterken. De Worldconnectors willen dan ook nauw samenwerken met verwante organisaties en netwerken, zoals Partos, Earth Charter, SDG Charter en Number 5 Foundation. Bij de invulling van de Roundtables en werkgroepen en bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten zal dan ook regelmatig afstemming plaatsvinden met deze organisaties.