Bestuur

Worldconnectors is een vereniging met een bestuur. In het bestuur wordt gestreefd naar een spreiding van gender, achtergrond en leeftijd. De leden zijn zo mogelijk al langer lid van de Round Table en vertegenwoordigen in voldoende mate de diversiteit van de Vereniging Worldconnectors. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Jan Bouke Wijbrandi
Penningmeester: Sander van ’t Foort
SecretarisRachida Talal-Azimi
Communicatie: Veronique Swinkels

Het bestuur van Worldconnectors is een actief en levend orgaan en daarin worden af en toe posities gewisseld. Om ervoor te zorgen dat nieuwe bestuursleden altijd hun plek in het bestuur kunnen vinden en er mogelijkheden zijn om van elkaar te leren is het belangrijk dat er andere altijd een mix is tussen ervaren en nieuwere bestuursleden. Om dit te faciliteren heeft het bestuur een rooster van aftreden gemaakt. In dit rooster staat beschreven wanneer welk bestuurslid af zou treden of herbenoemd wordt.

Hier kun je het volledige Rooster van aftreden of herbenoeming vinden.

De Vereniging Worldconnectors verzorgt een aantal activiteiten ter ondersteuning van het netwerk. Het bestuur organiseert in nauwe samenwerking met Coördinator Ilyes Machkor bijeenkomsten, begeleidt werkgroepen, en werft nieuwe leden en partnerorganisaties.