Bestuur

Worldconnectors, affiliate Earth Charter is een vereniging met een bestuur. In het bestuur wordt gestreefd naar een spreiding van gender, achtergrond en leeftijd. De leden zijn zo mogelijk al langer lid van de vereniging en vertegenwoordigen in voldoende mate de diversiteit van Worldconnectors. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Kathleen Ferrier
Penningmeester: Eszter Vitorino Fuleky
Jongerenambassadeurs: Pieter Lossie & Jessica den Outer
Fondsenwerving: Ignaz Anderson
Bestuurslid: Somya Bouzaggou

Het bestuur van Worldconnectors is een actief en levend orgaan en daarin worden af en toe posities gewisseld. Om ervoor te zorgen dat nieuwe bestuursleden altijd hun plek in het bestuur kunnen vinden en er mogelijkheden zijn om van elkaar te leren is het belangrijk dat er andere altijd een mix is tussen ervaren en nieuwere bestuursleden.

Worldconnectors verzorgt een aantal activiteiten ter ondersteuning van het netwerk. Het bestuur organiseert in nauwe samenwerking met Coördinators Janneke Bosman en Nina Scholte bijeenkomsten, begeleidt werkgroepen, en werft nieuwe leden en partnerorganisaties.