Bestuur

Worldconnectors is een vereniging met een bestuur. In het bestuur wordt gestreefd naar een spreiding van gender, achtergrond en leeftijd. De leden zijn zo mogelijk al langer lid van de Round Table en vertegenwoordigen in voldoende mate de diversiteit van de Vereniging Worldconnectors. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

VoorzitterErik Thijs Wedershoven
Vice-voorzitterAlexander Rinnooy Kan
PenningmeesterHerman Mulder
SecretarisRachida Talal-Azimi
BestuursledenLynn Zebeda, Rosalie de Bruijn en Bart Romijn

De Vereniging Worldconnectors verzorgt een aantal activiteiten ter ondersteuning van het netwerk. Het bestuur organiseert in nauwe samenwerking met Coördinator Ilyes Machkorbijeenkomsten, begeleidt werkgroepen, en werft nieuwe leden en partnerorganisaties.