Bestuur

Worldconnectors is een vereniging met een bestuur. In het bestuur wordt gestreefd naar een spreiding van gender, achtergrond en leeftijd. De leden zijn zo mogelijk al langer lid van de Round Table en vertegenwoordigen in voldoende mate de diversiteit van de Vereniging Worldconnectors. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Kathleen Ferrier
Vice-voorzitter: Teresa Fogelberg
Penningmeester: Sander van ’t Foort
Secretaris: Somya Bouzaggou
Communicatie: Veronique Swinkels
Jongerenambassadeurs: Pieter Lossie & Jessica den Outer
Waardecreatie/Fondsenwerving: Ignaz Anderson

Het bestuur van Worldconnectors is een actief en levend orgaan en daarin worden af en toe posities gewisseld. Om ervoor te zorgen dat nieuwe bestuursleden altijd hun plek in het bestuur kunnen vinden en er mogelijkheden zijn om van elkaar te leren is het belangrijk dat er andere altijd een mix is tussen ervaren en nieuwere bestuursleden.

De Vereniging Worldconnectors verzorgt een aantal activiteiten ter ondersteuning van het netwerk. Het bestuur organiseert in nauwe samenwerking met coördinatoren Myrthe Egmond en Janneke Bosman bijeenkomsten, begeleidt werkgroepen, en werft nieuwe leden en partnerorganisaties.