Bestuur

Worldconnectors is een vereniging met een bestuur. In het bestuur wordt gestreefd naar een spreiding van gender, achtergrond en leeftijd. De leden zijn zo mogelijk al langer lid van de Round Table en vertegenwoordigen in voldoende mate de diversiteit van de Vereniging Worldconnectors. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Jan Bouke Wijbrandi
Penningmeester: Sander van ’t Foort
SecretarisRachida Talal-Azimi
Communicatie: Veronique Swinkels

De Vereniging Worldconnectors verzorgt een aantal activiteiten ter ondersteuning van het netwerk. Het bestuur organiseert in nauwe samenwerking met Coördinator Ilyes Machkor bijeenkomsten, begeleidt werkgroepen, en werft nieuwe leden en partnerorganisaties.