Stem op de toekomst!

Door Redactie  op Tuesday 15 March 2022
Kunnen we een weg inslaan naar een goede wereld? De Toekomstverkiezing is begonnen! Deze week zijn er niet alleen gemeenteraadsverkiezingen, maar kun je ook stemmen voor de Toekomstverkiezing. Dit is een verkiezing waarin iedereen in Nederland, ook kinderen, mag stemmen voor...
Lees verder

Brief aan Kabinet Rutte IV en Parlement n.a.v. kamer debat over de regeringsverklaring

Door Redactie  op Tuesday 1 February 2022
Op 10 januari werd na een lange formatietijd Kabinet Rutte IV beëdigd. In het coalitieakkoord met als veelbelovende titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst’, komen de SDGs helaas alleen aan bod bij de paragraaf Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking....
Lees verder

Leadership, Sustainability & Ethics (LSE) Online Course January 2022

Door Redactie  op Tuesday 18 January 2022
Earth Charter International organiseert in januari en februari een online cursus met betrekking tot leiderschap, duurzaamheid en ethiek. Tijdens de cursus worden vaardigheden en kennis omtrent duurzaam leiderschap verbeterd en geïmplementeerd in Earth Charter geïnspireerde projecten. Daarmee draag je bij...
Lees verder

Uitspraak toekomst landbouw en boeren Lab TG

Door Redactie  op Tuesday 11 January 2022
Het Lab Toekomstige Generaties (LabTG) heeft zich in 2021 over de toekomst van werk in de kringlooplandbouw gebogen, en hoe deze manier van boeren kan bijdragen aan het behouden van landbouw en landbouwberoepen in Nederland voor toekomstige generaties. Wat is...
Lees verder