Marga Boneschansker

Professionele achtergrond

Marga is het grootste deel van haar werkzame leven actief geweest als consultant en HR director in het (corporate) bedrijfsleven en heeft een juridische achtergrond. Sinds 2017 is Marga actief voor het Lab Toekomstige Generaties, begonnen als werkgroep van de Worldconnectors en nu een zelfstandige stichting.

Persoonlijk motto

“Een veilig leven in een schone omgeving, waar iedereen er helemaal bij hoort en zich ook ergens thuis kan voelen. Dat gun ik de mensen nu en alle generaties na ons.”

Peter Akkerman

Peter Akkerman (1993) is een van de schrijvers van het Nationaal Milieuprogramma. Hij heeft een achtergrond in diplomatie en veiligheidsvraagstukken. Na een start bij Buitenlandse Zaken, maakte hij de overstap naar duurzaamheid. Vrede en veiligheid zijn belangrijk, maar een leefbare Aarde is de randvoorwaarde.

Het aanpakken van biodiversiteitsverlies, de klimaatcrisis en milieuvervuilingen zijn de uitdagingen van onze tijd, en daar zet Peter zich vol passie voor in. Peter werkt graag met jongeren en is oprichter van de Jongerenmilieuraad, voorzitter van de stichting Bos dat van zichzelf is en bedenker van Serendicity, de app om steden te vergroenen (in ontwikkeling).

Ook is hij een van de organisatoren van het Symposium 50 jaar milieubeleid (2021) en de Nationale Milieudag 2022 – Grenzen aan de groei. Daarnaast is Peter een creatieveling met duizenden ideeën, liefhebber van het goede gesprek, groot geschiedenis fan en dierenvriend met een groot hart voor de natuur.

Gerrien Anbeek

Door een Community Leadershipcursus waar met de SDG doelen en uitgangspunten van het Earth Charter werd gewerkt ben ik met het Earth Charter in aanraking gekomen. Mijn persoonlijke bijdrage richt zich bijvoorbeeld op de SDG- en Earth Charterdoelen gendergelijkheid en armoedebestrijding via mijn bestuursfunctie bij de VVAO, een vereniging voor hoger opgeleide vrouwen die zich sterk maakt voor empowerment en als commissielid Brede Welvaart VNO-NCW.
Het Earth Charter pillar III Social and Economic Justice sluit prachtig aan bij mijn persoonlijke passie voor het universeel basisinkomen, wat door digitale transformatie een hernieuwde kans krijgt voor het verminderen van mondiale ongelijkheid. Om bovenstaande redenen en de actualiteit van de klimaatcrisis, vluchtelingen(migratie)crisis en digitale transformatie als hefboom voor armoedebestrijding is het Earth Charter mijns inziens relevanter dan ooit. Het zijn belangrijke gebieden waarop ik het verschil wil maken.
Mijn hele werkzame leven speelt zich af in het internationale bedrijfsleven; als trainee bij Rabobank, global director en expat bij KPMG Consulting, associate director bij EY en interim-directeur bij global corporates. De laatste 10 jaar ben ik mij daarnaast als commissaris gaan richten op stichtingen in de goede doelen- en semipublieke sector en op social enterprises. Ik begeleid leiderschapstrajecten, digitale transformatie van HR en cultuurveranderingen bij organisaties. Bij mijn (voormalige) werkgevers en klanten spelen Sustainable Development Goals een belangrijke rol in het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verduurzaming is geïntegreerd in hun bedrijfsvoering en ik lever daaraan een actieve bijdrage. Mijn ondersteuning van het Earth Charter en de SDG-doelen door een inclusieve aanpak en visie op digitale transformatie en innovatie ten behoeve van Brede Welvaart maakt hier een
toekomstbestendig onderdeel van uit.

Voor meer informatie, zie de volgende websites: gerrienanbeek.com en Ga Ervoor!
Business & Board Services.

“It is more noble to give yourself completely to one individual than to labor diligently for
the salvation of the masses” – Dag Hammarskjöld

Jessica den Outer

De huidige tijd vraagt om een nieuwe aanpak. Ik pleit voor een juridische emancipatie van de (rest van de) Natuur. Bossen, rivieren, zeeën en andere niet-mensen zouden rechtspersonen moeten zijn. Mijn hart ligt dan ook vooral bij de Earth Charter principes voor ecologische integriteit.

”Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op Aarde, met speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die het leven in stand houden.” 

Wij mensen hebben een verantwoordelijkheid voor het waarborgen van het welzijn van huidige en toekomstige generaties van alle levensvormen op Aarde. Daarom sta ik op, voor de rechten van de Natuur. Voor een bos, een rivier of een berg. Als bedrijven rechten kunnen hebben, waarom de Natuur dan niet? Grootschalige beschadiging, vernietiging of het verlies van ecosystemen zie ik als ecocide – een misdrijf. Door de belangrijke kernwaarden in het Earth Charter uit te dragen, kunnen wij samen het verschil maken.

Vriend sinds april 2021

Vakgebied: ecocentrisch recht (rechten voor de Natuur)

Interesses: surfen, vulkanen beklimmen, lezen, reizen

Beschrijving: Jessica den Outer is een Meester in internationaal milieurecht en is werkzaam als consultant, schrijfster en spreker op het gebied van rechten voor de Natuur. In 2019 werd ze erkend als een van de jongste ‘Earth-centered law’ experts door het Harmony with Nature-programma van de Verenigde Naties. Jessica’s missie is om mensen in Nederland te inspireren door de wereldwijde ontwikkelingen in juridische emancipatie van de Natuur.

Projecten die mij inspireren:

Meindert Brouwer

Schrijver en uitgever

In de Preambule van het Earth Charter staat: ‘(…) Om vooruit te gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één menselijke familie vormen en één Aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke bestemming. Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de Aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.’

Deze zinnen zijn mij uit het hart gegrepen. Het is fijn om deel uit te maken van een groep gelijkgestemde mensen die zich daar ook door laten inspireren.

Het is geweldig om te beseffen dat overal in de wereld, in alle landen, elke dag van het jaar mensen zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en voor behoud en herstel van de natuur. We zijn met velen en dat te weten geeft hoop, moed en energie.

Er is zoveel moois. Tussen mensen. In de natuur.

Zelf richt ik mij op het verder brengen van kansen en oplossingen voor behoud en herstel van natuur. Als onafhankelijk schrijver en uitgever maak ik daar internationale boeken over.

Het is goed te weten dat in het economisch establishment het besef groeit dat financieel kapitaal is gebaseerd op natuurlijk kapitaal en dat behoud en herstel van natuur de basis vormen voor welzijn. Sociale rechtvaardigheid en gelijkheid in verdeling van inkomen en kansen zijn voor behoud en herstel van natuur van groot belang.

Jan Pronk

De VN topconferentie over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro gold voor velen als een klaroenstoot. De Koude Oorlog was afgezworen. Voortaan zou in de hele wereld de bestrijding van de armoede gekoppeld aan de bescherming van het leefmilieu de hoogste prioriteit zijn. Ik mocht die conferentie bijwonen en raakte onder de indruk van het nieuwe elan, zowel bij politici als onder jongeren.

Overal werden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Een daarvan was de opstelling van het Earth Charter, een baanbrekende en inspirerende tekst, waarin de principes werden vastgelegd die richting zouden geven aan ons handelen als burgers van de Aarde.

Ik was zijdelings bij het Earth Charter initiatief betrokken, eerst in mijn functies als minister voor Ontwikkelingssamenwerking en minister voor Milieu en later toen ik college mocht geven aan de University for Peace in Costa Rica, waar ook het kantoor van Earth Charter Internationaal is gevestigd. Ruud Lubbers was de drijvende kracht achter het Charter, internationaal zowel als in Nederland. Toen hij stierf heb ik het voorzitterschap van Earth Charter Nederland met volle overtuiging van hem overgenomen, niet alleen als een van zijn voormalige vrienden en strijdmakkers, maar ook als vriend van Earth Charter Nederland.

Zie de bijdragen van Jan Pronk aan de serie dialogen i.s.m. de Worldconnectors over Klimaatactie ( 7 juli 2020) en over Migratie en Vluchtelingen (9 maart 2021).
Een mooie podcast van Earth Charter International om te beluisteren waarin directeur Mirian Vilela in gesprek gaat met Jan Pronk over zijn sleutelmomenten in de VN en internationale politiek, hier te beluisteren.
Een serie van drie podcasts over de politieke idealen van Jan Pronk en positieve acties, is in september 2021 uitgebracht door de Correspondent. Deze is hier te beluisteren.

Tineke Lambooy

Tineke Lambooy is hoogleraar ondernemingsrecht aan Universiteit Nyenrode en is actief als lid van de Earth Charter Vrienden-Worldconnectors Werkgroep Lab voor Toekomstige Generaties. Zij publiceerde samen met Ruud Lubbers en Willem van Genugten het boek over het Earth Charter, 60 jaar na de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens: ‘Inspiration for Global Governance’. Tineke Lambooy werkte samen met Ruud Lubbers aan de mediation van een handelsconflict tussen India en Nederland, waarbij het Earth Charter werd gehanteerd als ethisch kader en de ombudspersoon die werd genoemd in India het Earth Charter hanteerde als kader voor de succesvolle mediation.