SDGs in het regeerakkoord

Geachte volksvertegenwoordiger,

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de Worldconnectors, het Earth Charter en het Lab Toekomstige generaties. Ook stellen we hier meer informatie beschikbaar over de Sustainable Development Goals (SDGs). De brief die aan alle kamerleden is verstuurd is hier in te zien. 

De Sustainable Development Goals (SDG’s)

De 17 SDG’s zijn afgesproken door en gelden voor alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De SDG’s startten in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.