Geachte volksvertegenwoordiger,

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de Worldconnectors, het Earth Charter en het Lab Toekomstige generaties. Ook stellen we hier meer informatie beschikbaar over de Sustainable Development Goals (SDGs). De brief die aan alle kamerleden is verstuurd is hier in te zien. 

De Sustainable Development Goals (SDG’s)

De 17 SDG’s zijn afgesproken door en gelden voor alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De SDG’s startten in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

page1image49991120

 

 

 

 

 

 

Lees hier de omschrijving van de Doelen.
Voor meer informatie kun je ook de website  van SDG Nederland bezoeken.


Wie zijn de Worldconnectors

De Vereniging Worldconnectors is een netwerk van ongeveer 150 mensen die zich persoonlijk inzetten voor het realiseren van een inclusieve en duurzame samenleving. Opgericht in 2006, willen de Worldconnectors kennis op uiteenlopende gebieden en verschillende invloedssferen bij elkaar brengen. Het doel daarvan is het denken over de mondiale vragen te bevorderen, trends te analyseren en alternatieve strategieën, beleidsvoorstellen en ideeën voor maatschappelijke actie aan te reiken. De kracht van de Worldconnectors is het verbinden van verschillende generaties, van mensen met uiteenlopende ervaring, achtergronden en inzichten.

De Worldconnectors worden geïnspireerd door het Earth Charter (2000), dat de achterliggende waarden en principes bevat voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. Deze vinden een concrete vertaling in de wereldwijd onderschreven Sustainable Development Goals. Het werk van de Worldconnectors is gericht op het dichterbij brengen van de SDGs. Hierbij werken de Worldconnectors nauw samen met de Earth Charter Vrienden.

De Worldconnectors zijn een ‘thinkcubator’ en nemen op basis van gezamenlijke analyse, reflectie en open dialoog nieuwe initiatieven om het bereiken van de SDGs te versnellen. Zo stonden de Worldconnectors aan de wieg van SDG Nederland, True Price en het Lab Toekomstige Generaties.

De Worldconnectors organiseren Round Tables, Dialogen en bevorderen de onderlinge banden tussen de leden in een ‘buddy systeem’. De basisfinanciering van de Worldconnectors, met een klein secretariaat, wordt opgebracht door de leden. De Worldconnectors zijn gehuisvest in het Koninklijk Instituut voor de tropen in Amsterdam.

 


Earth Charter – Handvest van de Aarde

Het Earth Charter is een document met zestien principes die een internationale beweging inspireren voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame
wereld. Het resultaat van een decennium lange wereldwijde dialoog over gedeelde waarden. Het Earth Charter biedt een nieuw besef van onderlinge verbondenheid voor het welzijn van mensen, de grotere levensgemeenschap en toekomstige generaties.

Het Earth Charter is een integrale visie, een moreel kompas en een mondiale beweging voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld

Het Earth Charter is een ‘soft law’ document, dat vanuit een integrale visie op de
Aarde een ethisch raamwerk biedt met als doel mensen van een wegwijzer te voorzien. Gecreëerd door vooruitziende leiders, gelanceerd in het jaar 2000, nodigen we de leiders van vandaag uit om het Earth Charter te gebruiken als referentie voor besluitvorming en planning. Bovendien, als je het Earth Charter integreert in je eigen leven en het toepast in je bedrijf, school of gemeenschap, zet je bewustzijn om in actie voor het floreren van al het leven op Aarde.

Sinds de lancering van het Earth Charter op 29 juni 2000 in het Vredespaleis, is het Earth Charter ook in Nederland voor velen een leidraad en inspiratiebron gebleken in beleid én dagelijkse praktijk.

Stichting SBI – Earth Charter Nederland faciliteert het netwerk van Earth Charter Vrienden. De Vrienden brengen het Earth Charter tot leven in de eigen sfeer van invloed, inspireren elkaar en maken gezamenlijk impact. Dit gebeurt met behulp van dialoog, netwerkbijeenkomsten, cursussen en samenwerkingsprojecten zoals het SDG Spotlight Rapport Nederland en het Lab Toekomstige Generaties. Belangrijke samenwerkingspartners zijn stichting SBI, Campus Landgoed Zonheuvel en Vereniging Worldconnectors. Earth Charter Nederland kan een verschil maken als verbindend platform en vanuit de holistische visie van het Earth Charter.

Meer informatie of contact:

Stichting SBI – Earth Charter Nederland Amersfoortseweg 98 | 3941 EP Doorn
[email protected] | www.earthcharter.nl
www.earthcharter.org

page1image49999440


Het Lab Toekomstige Generaties streeft ernaar het welzijn van toekomstige generaties mee te laten wegen bij belangrijke beslissingen. In Nederland en in de rest van de wereld.

We willen dat de samenleving waarin de volgende zeven generaties terechtkomen inclusief en duurzaam is.

Onze missie: in 2050 weegt iedereen het welzijn van toekomstige generaties mee in belangrijke beslissingen.

Als we over toekomstige generaties praten, dan hebben we het over mensen die nu nog niet geboren zijn, mensen die de komende zeven generaties gaan vormen. Mensen die vanaf morgen geboren worden tot ver in het jaar 2125.

Bij het loket voor de Toekomst kunnen mensen kwesties aandragen. Per jaar behandelt het Lab een aantal kwesties en doet de Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties (in de persoon van Jan van de Venis) een uitspraak. De kwesties tot nu toe zijn: De Waddenzee, Waarde van Water, Primair onderwijs en Inclusief Leiderschap.

Voor meer informatie of contact:

[email protected].
www.labtoekomstigegeneraties.nl