Stem op de toekomst

De Toekomstverkiezing is begonnen! Deze week zijn er niet alleen gemeenteraadsverkiezingen, maar kun je ook stemmen voor de Toekomstverkiezing. Dit is een verkiezing waarin iedereen in Nederland, ook kinderen, mogen stemmen voor het Nederland van 2050. Stemmen kan de hele week via de Toekomstverkiezing.

De Toekomstverkiezing

De Toekomstverkiezing is een initiatief gestart door Merlijn Twaalfhoven (The Turn Club), in nauwe samenwerking met kinderen, jongeren en actieve burgers die zich zorgen maken over het gebrek aan langetermijnvisie in gemeenteraden. Ook Worldconnectors, Affiliate van Earth Charter International werkt mee. We zien hoe vaak acute problemen en belangen alle aandacht vragen. Raadsleden hebben nauwelijks tijd en ruimte om zich zorgen te maken over de toekomst. Om dat te veranderen, kunnen burgers zich deze week ook uitspreken over wat zij een goede wereld vinden voor over dertig jaar.

Vervolg na de gemeenteraadsverkiezingen

De uitkomsten leggen we voor aan de nieuwgekozen gemeenteraden. Zij krijgen daarmee een duidelijke opdracht van hun kiezers om zich niet alleen over de komende vier jaar zorgen te maken, maar ook de volgende generatie een plek te geven in hun werk. Al ruim 450 kandidaat gemeenteraadsleden hebben deze Belofte ondertekend. De raadsleden die getekend hebben, zullen deelnemen aan een toekomstberaad dat op 25 september a.s. in hun gemeente plaatsvindt. Daar beslissen jonge en oudere burgers uit de deelnemende gemeenten samen met de raadsleden hoe zij de plek waar zij wonen ’toekomstproof’ kunnen maken.

Hoe meer mensen op de Toekomst stemmen, hoe beter wij samen met de gemeenteraadsleden kunnen streven naar een toekomst die voor iedereen mooi is.

Stem deze week!

Op Toekomstverkiezing.nl staan nu twaalf mogelijke toekomstbeelden klaar, waarin je ziet hoe we in 2050 zouden kunnen omgaan met werk, voedsel, wonen en gezondheid. Jij kunt nu de eerst stap naar de toekomst zetten, door op een van deze toekomsten te stemmen! Aan de hand van de uitslag gaan we met gemeenteraadsleden in beraad om daadwerkelijk ruimte te maken voor een wereld die we willen.

Deel de Toekomstverkiezing met jouw omgeving en geef je stem!