Inclusiviteit

Foto “Colorful Chalks” Trung Nguyen. Gebruikt onder CC BY-ND 2.0

We, de samenleving als geheel en wij als individuen, zijn in de afgelopen jaren sterk gepolariseerd. Het stellige denken heeft terrein gewonnen op de nuance. Het verdraagzame midden dat geen partij kiest, divers is en zich niet laat leiden door polariserende uitspraken, kalft af. Bloggers en websites durven zich extremer en extreem onbeleefd tot de ander te richten. Je deugt of je bent een totale gek. Je bent van ons en oké of je hoort hier niet en moet oprotten. Het zwart-witdenken vertaalt zich in een grofmazige beoordeling van ‘de ander’. Politici vinden van alles van Tokkies, we oordelen massaal over moslims en ‘Marokkanen’, we zijn voor of juist tegen vluchtelingen, we bashen PVV’ers.

Het is wij/zij. We overstemmen elkaar met welgemikte one-liners die de ander vooral moeten beschadigen en onszelf op de kaart zetten. Er is geen ruimte voor nuance. Het gemeenschappelijk belang delft het onderspit bij persoonlijk gewin. Terwijl de grootste groep mensen een veel genuanceerdere mening heeft of überhaupt niet met een bepaald thema bezig is. Deze middengroep, die niet voor en niet tegen is, voelt zich steeds meer onder druk gezet om te kiezen. ‘You’re either with us, or against us’, de welbekende uitspraak van George Bush. In het ergste geval ontstaat er een totale splitsing tussen twee groepen met een (burger)oorlog tot gevolg.

Doel van de werkgroep

Deze werkgroep heeft twee doelen: ten eerste heeft zij als doel om polariserende krachten tegengaan, en ten tweede om verbindende krachten te versterken. Om deze doelen te bereiken wil Worldconnectors onder andere bestaande initiatieven steunen, omdat er al zoveel moois gebeurt op dit gebied in Nederland en wij geloven dat we deze initiatieven verder kunnen brengen.