GLOBAL LABOUR IN CRISIS

De werkgroep ‘Global labour in crisis’ wordt geleid door Worldconnector René Grotenhuis in samenwerking met de Worldconnectors partner Society for International Development (SID) Nederland, de vakbond CNV en The Broker, een onafhankelijk platform en online tijdschrift over mondialisering en ontwikkeling.

De werkgroep richt zich op het verkrijgen van inzicht in de kwesties achter de arbeidsmarktcrisis op nationale en internationale niveau. Het doel is om door inbreng vanuit verschillende invalshoeken de globale samenhang tussen vraagstukken van arbeid en arbeidsmarkt te analyseren, en van daaruit bij te dragen aan de beleidsagenda, zowel voor Nederland als voor de wijze waarop Nederlanders via OS en buitenlandse handel actief zijn in het ontwikkelingsproces en de arbeidsmarkt elders.

Arbeid betekent meer dan werk. Het is niet alleen een middel om mensen uit armoede te helpen en een basis voor de ontwikkeling van een land. Op individueel niveau zorgt het ook voor inkomens en draagt het bij aan iemands identiteitsgevoel. Arbeid geeft een gevoel van eigenwaarde en verbindt vrouwen en mannen met de maatschappij, waardoor zij er actief aan kunnen deelnemen.

Arbeid staat echter onder druk in zowel ontwikkelde als ontwikkelingseconomieën. Door problemen met mondiale impact, zoals een gebrek aan investeringen en incoherent overheidsbeleid, neemt werkloosheid gestaag toe. Als gevolg hiervan werken steeds meer mensen onder hun niveau en vinden laagopgeleide personen steeds moeilijker werk. Dit leidt op zijn beurt tot een toename van mensen die komen te werken onder gevaarlijke arbeidsomstandigheden in de informele sector. Tegelijkertijd leven steeds meer werknemers, met name vrouwen en jongeren, tegen of onder de armoedegrens.

De werkgroep heeft dit jaar twee expert-bijeenkomsten georganiseerd met de onderwerpen Labour in crisis en Arbeid en werkgelegenheid als kernopgaven voor ontwikkelingssamenwerking. Dit zal nog worden gevolgd met een internationale conferentie later dit jaar. De informatie en opinies die zijn opgehaald tijdens deze bijeenkomsten zullen ten slotte worden verwerkt in een conclusiedocument met beleidsaanbevelingen.

Er is ook in samenwerking met The Broker een online debate on employment opgezet, met een koppeling naar The Brokers uitgebreid employment dossier.