SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

Sociaal Ondernemerschap is een relatief nieuw onderwerp in Nederland dat ontzettend leeft. Vanuit hun maatschappelijke missie bieden sociaal ondernemers een dienst of product aan met een verdienmodel en hanteren daarbij een sociale bedrijfsvoering. Winst wordt veelal geherinvesteerd in duurzaamheid en sociale verbetering in de keten. De Worldconnectors geloven dat ondernemers veel meer kunnen bijdragen aan duurzaamheid en ontwikkeling zowel in Nederland als internationaal.

Doel van de werkgroep
De werkgroep sociaal ondernemerschap streeft naar het vergroten van de impact van sociale ondernemers met een focus op armoede in Nederland. Dit door middel van het ontwikkelen en opschalen van innovatieve businessmodellen voor Nederlanders die onder of net boven de armoedegrens leven. De Worldconnectors richten zich daarom momenteel op het ‘Inclusive Business Platform’ als concrete invulling van het Global Goals Agenda Charter. Vergelijkbare platformen zijn al eerder succesvol opgericht in Frankrijk (2010), Portugal (2012) en België (2014). Er wordt nauw samengewerkt met deze bestaande initiatieven.

Voor maar liefst 1.7 miljoen Nederlanders zijn armoede en sociale uitsluiting een dagelijkse realiteit. 10,3% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede, een additionele 9.1% hebben moeite met rondkomen.* Voor bepaalde doelgroepen zijn deze percentages nog hoger: 32% van de kinderen, 25% van de eenoudergezinnen en 25% van de werklozen.

Armoede resulteert in een groot aantal dagelijkse uitdagingen en beïnvloedt in grote mate de emotionele en psychosociale gemoedsrust. Daarnaast blijkt dat deze groep mensen vaak relatief duurder uit is voor de belangrijkste uitgaven zoals voedsel en wonen. Er is sprake van een zogenaamde ‘poverty premium’. De complexiteit van de armoedeproblematiek vraagt om een nieuwe manier van denken: inclusieve waarde creatie. Overheden en het maatschappelijk middenveld kunnen deze uitdagingen niet alleen oplossen. Bedrijven en sociale ondernemers spelen een belangrijke rol – ze bieden werkgelegenheid en innovatieve oplossingen. Maar dit vereist een nieuwe manier van denken. Business modellen zullen inclusiever moeten worden.

Het inclusive business platform heeft als doel het ontwikkelen van nieuwe inclusieve oplossingen. Dit kan worden bereikt door:

  • Ontwikkelen van innovatieve en inclusieve oplossingen– zoals business model innovaties, cocreatie en spin-off van een sociale onderneming.
  • Aanbieden van een gezamenlijk leerplatform om de oplossingen te delen en co-creëren met andere bedrijven en stakeholders.

Mocht je interesse hebben om met deze werkgroep mee te willen werken, of wil je input leveren, als persoon of organisatie, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van deze werkgroep.

Voorzitter:        Laure Heilbron
Contact:           Laure.heilbron[at]newforesight.com

*Inkomen onder de € 1.010 per maand voor een eenpersoonshuishouden of € 1.900 per maand voor een vierpersoonshuishouden Bron: CBS, SCP: Armoedesignalement 2014