30 juni – Global Goals 14 & 15

1459251385

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden.
Lees het verslag van OneWorld.

Op donderdag 30 juni vond de 7e estafettebijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator. We waren te gast in IJmuiden bij KIMO Nederland/België, de milieu- en veiligheidsorganisatie voor kustgeoriënteerde gemeenten. Robert te Beest, wethouder van Velsen en voorzitter van KIMO opende de estafettebijeenkomst op een bijzondere plek pal aan de Noordzee.

Samen met inspiratoren Caroline van Leenders (RVO), Mike Mannaart (KIMO), Xander de Bruine (Water Footprint Network), doener en denkers met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomen we in op de doelen (14) ‘behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen’ en (15) ‘bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe’. Het programma stond in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen worden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. 

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft.

Goals 14 en 15
In deze bijeenkomst combineerden we Global Goals 14 en 15, omdat ze in de implementatie sterk samenhangen. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je onderaan deze brief aan en op de website Global Goals NL.

14. Leven onder water15 BBK GG icoon

 

Achtergrond

Doel 14 gaat over het beschermen van zeeën en oceanen. Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ons drinkwater, ons weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen zijn afhankelijk van de zee. Om een duurzame toekomst te realiseren is zorgvuldig beheer van deze essentiële mondiale hulpbron noodzakelijk. In doel veertien is onder andere vastgesteld dat in 2025 de vervuiling van de zee in aanzienlijke mate moet zijn verminderd, op een duurzame manier zee- en kustecosystemen moeten worden beheerd en beschermd, en er een einde komt aan overbevissing.

Doel 15 gaat over het herstel van ecosystemen en het behoud van biodiversiteit. Ontbossing en verwoestijning, veroorzaakt door de mens en klimaatverandering, vormen enorme uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en tasten de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede.  In doel vijftien is onder andere vastgesteld dat in 2020 de ontbossing moet zijn gestopt en bebossing wereldwijd moet toenemen. In datzelfde jaar moeten zoetwater- ecosystemen en ecosystemen op het land beschermd worden, met name bossen, moerassen, berggebieden en steppen. In 2030 moet de woestijnvorming tegen worden gegaan.

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van beleid en wetgeving per Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie.