Principe III: Sta open voor alle geluiden in de samenleving

[one_half]

ECV_illustraties-groot_principe3-open1

[/one_half]

[one_half_last]

Principe III van het Earth Charter luidt als volgt:

3. Bouw democratische samenlevingen op die rechtvaardig zijn, waaraan iedereen kan deelnemen, en die duurzaam en vreedzaam zijn.
a. Zorg ervoor dat gemeenschappen op alle niveaus de mensenrechten en fundamentele vrijheden veilig stellen en iedereen de gelegenheid bieden zijn of haar volledige potentieel te realiseren.
b. Bevorder sociale en economische rechtvaardigheid, opdat iedereen in staat is een gegarandeerd en zinvol bestaan te bereiken dat ecologisch verantwoord is.

[/one_half_last]

 .