Conferentie: Climate Responsibilities of Business

Op 18 januari 2019 organiseren Worldconnectors Tineke Lambooy en Jan van de Venis, ondersteund vanuit het Worldconnectors Lab Toekomstige Generaties een internationale conferentie over Climate Responsibilities of Business op de Nyenrode Business University.

Kernvragen deze dag zijn: Hebben bedrijven juridische verantwoordelijkheden met betrekking tot klimaatverandering? En zo ja, zijn deze soft (law) of kunnen bedrijven daadwerkelijk verantwoordelijk worden gehouden, bijvoorbeeld op basis van mensenrechten?

Naast veel bijdragen en deelname vanuit het bedrijfsleven, is een bijzonder element van deze conferentie de deelname en bijdrage van de Commissie voor de Rechten van de mens van de Filippijnen (‘CHRP’). CHRP bezoekt van 15 – 18 januari ons land voor het onderzoek in verband met een ‘klimaatverandering en mensenrechtenklacht’. Deze klacht gaat over de vraag of de grootste CO2 producerend bedrijven, de zogenaamde “Carbon Majors”, verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. En dat op basis van mensenrechten. Deze klacht werd in 2015 in de Filipijnen ingediend door NGOs, overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van supertyfoons, zoals Haiyan. In de loop van 2018 hebben in Manilla, New York en Londen al een reeks hoorzittingen en onderzoeken plaats gevonden. Nu dus ook in Nederland.

Onderstaande link verwijst naar het programma:

18 January 2019 Nyenrode Conference on business & climate change, human rights – Draft Program 012019[2]