Toekomstbouwplaatsen

De world connectors zijn mede-initiatiefnemer van de Toekomstbouwplaatsen, een serie intergenerationele dialogen over de Toekomst in aanloop naar de VN Summit of the Future op 22 en 23 september in New York.

Het idee is dat op verschillende plekken in Nederland zgn. Toekomstbouwplaatsen worden gehouden waarin ook de niet usual suspects aan het woord komen. Deze bijeenkomsten volgen op een serie interactieve dialogen die zijn gevoerd met mbo-studenten overal in het land, waar bijna 300 mbo-studenten aan hebben deelgenomen. De inzichten die we hebben opgehaald, worden door één van de Nederlandse VN jongerenvertegenwoordigers meegenomen naar New York. De inzichten worden ook aangeboden aan beleidsmakers, zoals leden van de Tweede Kamer, de SER, burgemeesters en de VNG.

Inmiddels hebben er twee Toekomstbouwplaatsen plaatsgevonden, in Utrecht en Groningen. Een derde Toekomstbouwplaats staat gepland voor 10 september in Breda, van 16.30-19.30 uur. Meld je aan als key-listener of als deelnemer. Iedereen is welkom; specifieke kennis of voorbereiding is niet nodig. Als deelnemer aanmelden kan via dit formulier. Als key-listener kun je je opgeven bij Gitta van der Meer, [email protected].

Wat mij persoonlijk opviel tijdens de Toekomstbouwplaats in Groningen, waar ik als key-listener aan meedeed, is dat deelnemers hun zorg uitte over de situatie in Nederland en de wereld, maar positief waren over kleine locale initiatieven van mensen, iets ondernemen met vereende krachten, de mogelijkheden van technologie.

Deelnemers onderstreepten dat mensen het verschil kunnen maken en dat we niet altijd hoeven te wachten op de overheid. Voor die beslissingen waar je de overheid nodig hebt, kun je ook proberen als burgerbeweging de overheid te beïnvloeden. Neem een voortrekkersrol, inspireer anderen. Neem iedereen mee, ook mensen zonder geld of met een beperking.

De deelnemers in Groningen droomden over zorgzame gemeenschappen, gevoed door compassie, waar jong en oud door elkaar heen wonen. Een gemeenschap waar het leven iets trager gaat, met meer tijd en zorg voor elkaar en minder spullen. Met een openbare ruimte met groen, vlinders, bijen en vogels. Waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving en voor elkaar.

De deelnemers erkenden dat iedereen gebaat is bij een gemeenschap. Er wordt in onze samenleving een sterk beroep gedaan op individuele verantwoordelijkheid maar we kunnen het niet in ons eentje fixen. Maar als we het niet redden, schamen we ons daarvoor. Dat moet anders.

De deelnemers benadrukten dat welzijn zit in de verbinding met anderen. De essentie van een zorgzame gemeenschap is dat ook mensen die niet (willen) meedoen, wel in de gaten worden gehouden en onderdeel van de gemeenschap zijn. Er is respect voor diverse smaken.

Om dit te verwezenlijken is een ander onderwijssysteem nodig. Geef jongeren de tools om kritisch te denken en compassie te ontwikkelen, om in de natuur te leven en zich staande te houden in de wereld.

Dus: Van ego naar eco, naar gezonde sociale, economische en natuurlijke ecosystemen. Die zijn per definitie divers. Diverse systemen raken niet zo snel uit balans. Als onderdeel van de dialoog bouwden de deelnemers hun gedroomde toekomst.

Wil je ook meepraten? Dat kan in Breda. Meld je aan via de aanmeldbutton!

Gezocht: key-listeners Toekomstbouwplaats

Op verzoek van een van onze leden, @Christa Meindersma, stuur ik jullie de volgende informatie. Als Worldconnector kunnen we vanuit onze kennis en ervaring heel passend bijdragen aan dit bijzondere project. Wil je meer weten, neem dan contact op met Christa: [email protected]

—————–

Terms of Reference

Key-listener Toekomstbouwplaats

 

Tijdens de toekomstbouwplaats voeren jongeren een dialoog en bouwen ze met elkaar een toekomst.

De key-listener is een observator die luistert naar de meningen en ideeën van de deelnemers en deze terugkoppelt. De key-listener zit bij de groep en kan ook als vraagbaak gebruik worden.

Key-listeners zijn personen met kennis van beleid en/of duurzaamheidsvraagstukken die nieuwsgierig zijn en graag luisteren naar verschillende visies en meningen, en hier vervolgens lessen uit willen trekken.

Tijdens de Toekomstbouwplaatsen gaan verschillende generaties met elkaar in gesprek. Je gaat naar minimaal één Toekomstbouwplaats bijeenkomst (19 juni in Utrecht, 28 juni in Groningen, of 15 augustus in Doorn.

Bij deze bijeenkomst luister je vooral naar de ideeën van de deelnemers. Het doel is om erachter te komen welke sentimenten spelen onder de doelgroepen en wat dit betekent voor de verscheidene duurzaamheidstransities die we moeten gaan doorlopen om de 2030 agenda te versnellen. Per Toekomstbouwplaats streven we naar 4-5 key-listeners.

Na de toekomstbouwplaats deel jij jouw observaties, eventueel in een vervolggesprek met andere key-listeners dan wel schriftelijk. Het gaat erom dat de verschillende observaties gezamenlijk dienen om lessen te trekken uit de dialogen.

Ten minste één key-listener per Toekomstbouwplaats neemt vervolgens deel aan de centrale Toekomstbouwplaats in september, waar we met een groep samen een dag aan de slag gaan om een actie-agenda om de 2030 agenda op te stellen. Deze actie-agenda wordt op 25 september tijdens de SDG Action Day in de Jaarbeurs Utrecht overhandigd aan de voorzitter van de SER of Tweede Kamer leden of de Nationale Ombudsvrouw of de Voorzitter van de VNG.

De inbreng die wordt opgehaald op de Toekomstbouwplaatsen wordt tevens meegenomen door de jongerenvertegenwoordiger van Nederland Kiki Ritmeijer naar de VN Summit of the Future in New York, op 22 & 23 september.

 

Viering van Earth Charter Dag 2024

Worldconnectors zijn van harte welkom deel te nemen aan de viering van Earth Charter Dag op zaterdag 29 juni, op Landgoed Zonheuvel in Doorn.

Voor Worldconnectors leden die zich verder committeren als lid van de Vereniging, zouden we het fijn vinden als je bij deze viering bent. De Vereniging biedt het ticket voor gecommitteerde leden kosteloos aan. Ook voor degenen die zich nog willen committeren. Zie bijgaande aankondiging en de mogelijkheid je hier te registreren.

Dit jaar wordt Earth Charter Dag georganiseerd door het Deelgenootschap Earth Charter Nederland i.o.

Het Deelgenootschap is een nieuw initiatief en nog volop in ontwikkeling. Sinds oktober 2023 is er een ‘Bronteam’ actief om inhoud en vorm te geven aan de behoefte aan meer uitwisseling en samenwerking in Nederland tussen diegenen die al verbonden zijn aan de internationale Earth Charter beweging en al diegenen die zich daar ook bij zouden willen aansluiten.

Het Deelgenootschap Earth Charter Nederland i.o. heeft tot doel een community op te bouwen om het Earth Charter in de Nederlandse samenleving te implementeren en de Earth Charter visie in bredere kring uit te dragen. Uiteraard horen daar de leden bij van Vereniging Worldconnectors, Earth Charter Affilliate.

De jaarlijkse viering van Earth Charter Day (29 juni) biedt een goede gelegenheid om de plannen voor het Deelgenootschap te delen en bespreken met iedereen die geïnspireerd is bewustzijn om te zetten in actie voor een florerende Aarde.

KEYS Project

Samen met @ÖIEW en @ASPEA start Worldconnectors het Eramus+ project Knowlegde exchange of Earth Charter initiatives for youth empowerment and sustainability. Aan de hand van trainingen in Portugal en Nederland/Duitsland zullen we de deelnemers handvatten en methoden meegeven om in hun werk met jongeren het Earth Charter verder te verspreiden. Voor meer informatie bekijk de Brochure KEYS.
Ook vind je op deze website informatie over het KEYS project.

Kerstborrel + Meet & Greet

Op vrijdag 22 december organiseerden we de meet & greet / kerstborrel.

We troffen elkaar in de gezellige woonruimte van het KIT die we kerstig hadden versierd. We spraken met elkaar over afgelopen jaar en aankomend jaar onder het genot van een hapje en een drankje.

We speelden een quiz over duurzaamheid, de Worldconnectors en over 2023. We raakten hierdoor in gesprek over economische groei, fast-fashionbedrijven en een mogelijk milieustrafhof.

Het was een gezellig samenzijn. Fijne jaarwisseling gewenst aan allen.

Roundtable Peace & Security 27 oktober 2023

Op 27 oktober 2023 vond de Roundtable met als thema Peace & Security plaats.

De samenwerking met De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences en de studenten van de minor Making Peace Not War, was ontzettend succesvol!

Zie hieronder de video over de dag gemaakt door Chiel Eijt!

Hieronder een kort verslag van de dag:

We trapte de dag af met de prachtige film van Marijke Kodden over de KIVA ceremonies gevolgd door interessante en kritische vragen van onze Worldconnectors en studenten.

Na een kleine pauze nam Caecilia Johanna van Peski het woord. Zij sprak onder andere over haar eigen ervaringen in haar professionele carrière. Daarnaast gaf Caecilia een mooi overzicht van bestaande wetenschappers en hun theorieën wat betreft internationale vrede. Bijvoorbeeld Juval N. Hariri die een boek schreef over 21 lessen voor de 21e eeuw. Daarnaast benoemde ze Gro Harlem Brundtland, zij was de eerste vrouwelijk premier van Noorwegen. Ze hield zich veel bezig met duurzame ontwikkeling en is daarnaast ook hoofd van de WHO geweest, een inspiratie voor de studenten! Caecilia hield het interactief, wat regelmatig tot boeiende vragen en gelach van de studenten leidde.

Na al het luisteren en kijken gingen we over tot het interactieve gedeelte. Een heuse simulatie van vredesonderhandelingen! De studenten en de Worldconnectors werden aan elkaar gekoppeld en vormde samen zo een van de partijen aan de onderhandelingstafel. Uitstekend geleid door Christa Meindersma en Pieter Lossie als chairpersons werden er compromissen gesloten tussen de Inheemse Wisdomkeepers, verschillende partijen en de International Court of Justice. Ook inheemse tradities en rituelen kwamen aan bod op initiatief van de groepjes die de Wisdomkeepers vertegenwoordigden. Dit zorgde voor harmonie tussen de verschillende partijen en spontane momenten.

De soms ingewikkelde onderwerpen van de dag kwamen mooi samen tijdens deze simulatie.

Nadat de eerste stappen richting vrede gezet waren door de uitstekende samenwerking tussen de studenten en de Worldconnectors, was er nog een afsluitende borrel. Er werd onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat tussen de studenten en de Worldconnectors over de onderwerpen van de dag en diverse toekomstplannen.

                                                     

Wij kijken uit naar de volgende Roundtable!

SDG Action Day

Op dinsdag 26 september vond de SDG Action Day plaats. Deze dag was onderdeel van de SDG Action Week, georganiseerd door SDG Nederland. Met het thema ‘Act Together Now’, werden iedereen opgeroepen om in actie te komen, om zo de wereld te veranderen!

Tijdens een enorm inspirerende dag met sprekers als Ahmed Marcouch, Laura de Grave en Paul Schenderling, was ook Worldconnectors aanwezig om mensen in actie te brengen. Zo gingen we met aanwezigen in gesprek over rechten voor de natuur, en de relatie tussen mens en natuur. Dit aan de hand van voorbeelden van onze Worldconnectors:

 

Roundtable Our Common Agenda & Earth Charter Day

Op 29 juni 2023 vond de viering van Earth Charter Day plaats op Landgoed Zonheuvel, tevens de roundtable Our Common Agenda. Het was een mooie, inspirerende bijeenkomst. De link naar het verslag van deze dag is hieronder te vinden:

Verslag Earth Charter Day 2023

 

Dialoog Power to the Planet

Op dinsdag 16 mei organiseerde Worldconnectors in samenwerking met Studio Zeitgeist de dialoog Power to the Planet. Deze avond zou tegelijkertijd een follow-up zijn van het project Power to the Planet, de lancering en try-out van het gelijknamige bordspel, én een opstap voor nieuwe ideeën om innovatieve acties te bedenken om samen mee aan de slag te gaan. 

Vanaf 18:30 waren de deelnemers welkom bij designtempel @droog in hartje Amsterdam, om samen van een heerlijke maaltijd te genieten. Tijdens dit diner werden alvast de spelregels voor het bordspel uitgedeeld, allemaal ter voorbereiding van wat nog gaat komen.  

Rond 20:00 was het zover, de deelnemers werden gevraagd om plaats te nemen aan een van de vier tafels waarop het bordspel Power to the Planet klaar stond. Na een korte inleiding van Rindert de Groot, de moderator van de avond en tevens het brein achter het bordspel, werden een aantal vragen aan de deelnemers gesteld om te bepalen hoe de wereld van het spel eruit zal zien. 

Als eerste wilde Rindert weten of het spel plaats zal vinden in 2030 of 2050, logischerwijze hoe verder in de toekomst hoe chaotischer en extremer het spel zal zijn. De groep gaf gelijk een sterke voorkeur voor 2050. Vervolgens moest er bepaald worden hoe de mondiale overheid eruitziet in 2050: is een dictator aan de macht of gedijt de democratie? Is dit in combinatie met een unipolaire of multipolaire situatie? Aan de hand van meeste stemmen gelden werd besloten dat in 2050 er een mondiale democratie bestaat waarin er meerdere machtscentra zijn. Tot slot, wilde Rindert weten of de aanwezigen verwachten dat er in deze situatie complete klimaat chaos zou zijn, of dat de situatie redelijk rustig en stabiel zou zijn. Weer kiest de groep voor het meest extreme: het klimaat zal in totale ontreddering verkeren.  

Vanuit deze startwereld zal het spel deze avond gespeeld worden en tijdens het ontwerpen van de revolutie moeten deze factoren in het achterhoofd gehouden worden. Ook betekenen deze keuzes dat er geen mondiaal revolutionair comité is om de grote lijnen uit te zetten, en in plaats daarvan bepaalt iedere groep het eigen pad.

  

Rindert legt uit dat we elk bord moeten zien als een stad en ommeland in een eigen uithoek van de wereld, waar bebouwing, water en natuur aanwezig zijn. Elke stad mag het eigen plan trekken over hoe ze om zullen gaan met de wereld van 2050. Dit plan zal worden opgesteld aan de hand van het spelmechanisme. Na enige aanvankelijke verwarring, beginnen de vier groepen met het spelen van het spel. Vanuit hier ontstaan levendige discussies over hoe de wereld van 2050 eruitziet en over onderliggende waarden die een toekomstige revolutie zou moeten hebben.  

Na ongeveer een uur gespeeld te hebben, geeft Rindert aan dat over een paar minuten Code Blauw gegeven zal worden, waarna het spel ten einde komt en we bij elkaar komen in het centrale revolutionaire comité om de uitkomsten van het spel te bespreken. 

En inderdaad, een paar minuten later, verschijnt Code Blauw in de vorm van blauw-gekleurde cocktails die uitgedeeld worden onder de deelnemers. Op dit moment bedankt Rindert de deelnemers voor het komen, en neemt hij afscheid van zijn collega’s van Studio Zeitgeist. Ook verzorgt hij, samen met drie collega’s, een optreden in een koor.

Na deze korte toast vertellen de vier groepen over het verloop van hun spel. Het eerste team heeft besloten een regeneratief landbouwsysteem te introduceren, rechtspersoonlijkheid te geven aan ecosystemen en hervormingen door te voeren in het economische systeem zodat een basisinkomen mogelijk wordt. Ondanks deze nieuwe maatregelen eindigen ze toch met veel geld, ze hebben namelijk de bank van een nabijgelegen stad (de tafel naast ze) beroofd. Tegelijkertijd hebben ze ook twee diersoorten kunnen redden.  

Het tweede team had een vergelijkbare strategie: ze begonnen chaotisch en hebben geprobeerd zo veel mogelijk geld te bemachtigen door hun eigen bank te overvallen. Hierdoor bezaten ze plots veel geld, maar er was eigenlijk geen plan over wat hiermee te doen. Dus, geld hebben ze afgeschaft en besluiten worden vanaf nu genomen door open onderhandeling en discussie.  

Het derde team had een andere aanpak. Zij zijn begonnen met het stellen van twee doelen: het introduceren van regeneratieve landbouw en het invoeren van een basisinkomen. Vanuit daar hebben ze de waarden benoemd die hierbij horen en op die manier terug geredeneerd. Ook deze groep heeft twee bedreigde diersoorten gered.  

In het laatste team lag de focus op onderliggende waarden waarop gebouwd moet worden voor de aankomende revolutie. Een gevoel van gemeenschap en eerlijkheid zou de basis moeten zijn, en het belang van inheemse kennis moet worden herkend. Er wordt opgemerkt dat dit ook aansluit bij de kernboodschap van Power to the Planet: de revolutie moet eerst gewonnen worden verklaard voordat je daadwerkelijk de revolutie kunt bouwen. In andere woorden, je moet eerst een andere toekomst voor kunnen stellen voordat die toekomst daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 

Case clinic: van ego naar eco