Earth Charter Deep Dive 17 januari 2023

Dinsdag 17 januari was de allereerste Earth Charter Deep Dive. Deze Deep Dive is onderdeel van een driedelige serie die Worldconnectors kennis laat maken met het Earth Charter. 17 januari zijn we in gesprek gegaan over de ontstaansgeschiedenis van het document met Alide Roerink en heeft Paul Lubbers de organisatie achter Earth Charter International kort doorgenomen.

Kon je er de 17e niet bij zijn? Zie hieronder de opname van de Deep Dive. Lees je het liever rustig na? Klik hier voor een volledig verslag of lees door voor een korte samenvatting. 

Na een kort welkomstwoord van moderator Veronique Swinkels, lezen de twee sprekers van de avond, Alide Roerink en Paul Lubbers, een stuk uit het Earth Charter (EC) voor dat hun raakt. Het beeld dat naar voren komt is dat het EC, ondanks dat het al 22 jaar oud is, nog steeds heel actueel is. Daarnaast wordt duidelijk dat het EC een instrument is dat kan inspireren en richting geven aan actie.

Hierna vertelt Alide over de geschiedenis van het document, beginnend bij de oprichting van de VN toen klimaat nog helemaal niet op de agenda stond. Maar in de loop van de jaren kwam er steeds meer aandacht voor het thema. Totdat in de jaren 80 besloten werd om een handvest van de aarde op te stellen. Naar aanleiding hiervan werd in 1992 een Earth Summit georganiseerd waarin het EC in conceptvorm besproken werd: de conclusie was dat het veel breder en veel intensiever moest. Wat volgt is de oprichting van de EC Commissie en een consultatie van meer dan 10.000 mensen. Op basis hiervan wordt het EC geschreven, dat uiteindelijk vier pijlers krijgt: (1) Respect and care for the community of life, (2) Ecological integrity, (3) Social and economic justice, (4) Democracy, non violence and peace. Onder de pijlers vallen weer principes, met elk een aantal sub principes. 

Het EC in deze vorm wordt in 2000 officieel gelanceerd, waarna een periode van endorsement begint om zoveel mogelijk aandacht te genereren. Vijf jaar later is er een bijeenkomst om te evalueren hoe dit gegaan is. Na groot succes wordt nog steeds elk jaar een Earth Charter dag georganiseerd. Hieruit blijkt ook de kern en de kracht van het EC: het is een people’s document geheel bottom-up aangedreven, het is een verklaring van wederzijdse afhankelijkheid van mens en natuur en het is een positieve agenda van hoop dat actie kan inspireren. 

Vervolgens neemt Paul het stokje over en vertelt over het huidige Earth Charter International (ECI). Het huidige ECI bestaat uit een bestuur, council, secretariaat en onderwijscentrum. De komende jaren zullen de activiteiten vooral gericht zijn op jonge mensen. Onder andere zal het ECI Young Leaders uitgebreid worden en wordt er meer samengewerkt met universiteiten en scholen. Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat het EC tweerichtingsverkeer is: het gaat er niet alleen om hoe we het EC kunnen promoten, maar ook zeker wat het EC voor jou kan doen. Denk aan bijvoorbeeld inspireren en leiding geven. 

Na de presentaties is er 15 minuten tijd om het EC te bespreken in kleinere groepen. De vraag is met name wat de deelnemers aanspreekt uit het EC. Uit de terugkoppeling blijkt een gevoel van herkenning in de waarden van het EC en ook de focus op hoop wordt positief ontvangen. Ter afsluiting geeft Alide nog de volgende woorden mee: ze vraagt de deelnemers het EC aandacht te geven in de eigen sfeer en na te denken over wat je persoonlijk bij kan dragen aan het leven en de wereld. Dat is ten slotte waar het EC om draait.