Tag Archief van: Islamofobie

Worldconnectors over inclusiviteit tijdens Round Table 15 mei

NIEUWSBERICHT – De Worldconnectors kwamen op 15 mei bijeen tijdens de tweede Round Table van 2017. Op uitnodiging van Worldconnector André Veneman vond de Round Table ditmaal plaats bij AkzoNobel. De bijeenkomst stond in het teken van inclusiviteit. Vier sprekers brachten de discussie op gang over drie thema’s met betrekking tot inclusiviteit. Worldconnector Jannet Vaessen van Women Inc. gaf een pitch over man-vrouwverhoudingen. Statistisch onderzoeker Elke Moons van het CBS en Pierre van der Steen van Roze in Blauw kwamen vertellen over homofobie en Marianne Vorthoren van SPIOR deelde haar kennis over islamofobie. Na een plenair gedeelte werd er in break-out sessies in groepen gediscussieerd over de verschillende thema’s om vervolgens bij de terugkoppeling aan iedereen te delen wat we er met ons hart, hoofd en handen mee kunnen doen. Hieronder volgt een fotoverslag van de Round Table met foto’s van Ed Lonnee.

Mededelingen
Voorafgaand aan het inhoudelijke programma over inclusiviteit was er plaats voor een aantal mededelingen. Daarnaast werden ook het jaarplan en het jaarverslag van de vereniging gepresenteerd. Sander van ’t Foort is voorgesteld als nieuwe coördinator van de vereniging. Verder was er ook tijd om elkaar beter te leren kennen middels een speeddate sessie.

Plenaire deel
De sessie over inclusiviteit begon met een plenair deel waarbij de verschillende sprekers werden geïntroduceerd en hun thema konden toelichten middels een korte pitch. Worldconnector Rindert de Groot trad op als moderator voor deze sessie. Vanuit de zaal werd al snel duidelijk dat er voldoende gespreksstof zou zijn tijdens de verschillende break-out sessies.

Break-out sessies
Tijdens de break-out sessies hebben de leden per thema geïnventariseerd wat er mogelijk is om de inclusiviteit voor dat thema te verbeteren. De uitgenodigde sprekers versterkten de gesprekken door als experts op dat thema op te treden. De sprekers werden geholpen door gespreksleiders die ervoor zorgden dat er naar concrete actie werd toegewerkt. De gespreksleiders waren Worldconnectors Rachida Talal, Anne van Steenoven en Cris Boonen.

Wrap-up
Tijdens de wrap-up hebben de gespreksleiders van alle groepen met de aanwezigen gedeeld hoe we inclusiviteit per thema kunnen verbeteren. Er is daarbij gekeken wat er aan het hart gaat, wat het hoofd tot nadenken geeft en wat met beide handen aangepakt kan worden. Afsluitend werd er afscheid genomen van coördinator Floor van Uhm.