Ewald Wermuth

Ewald Wermuth is directeur van de europese think and do tank ECDPM.  ECDPM verstrekt beleidsadviezen aan overheden en andere institutionele actoren met name op het terrein van EU-Afrika relaties. ECDPM richt zich met name op het creëren van kennis voor een coherent en inclusief ontwikkelingsbeleid.

Professionele achtergrond
Eerdere functies waren directeur International & Public Affairs van IDH the Sustainable Trade Initiative en permanent vertegenwoordiger bij de VN organisaties voor voedsel en landbouw (VOW, WFB en IFAD). Daarnaast heeft Ewald Wermuth diverse beleids- en  management functies vervult bij meerdere ministeries en ambassades. Hij heeft veel ervaring met het partnerships met het bedrijfsleven opgedaan als secretaris-directeur van het productschap MVO en bij IDH.

Persoonlijk motto
Policy matters!