Miranda Willems

Professionele achtergrond
Miranda Willems is zelfstandig maatschappelijk ondernemer en projectleider in het Lab Toekomstige Generaties en het Ministerie van de Toekomst. Zij verbindt zich in maatschappelijke bewegingen waarin Toekomstdenken voor de generaties na ons centraal staat. Haar achtergrond is leiderschap in duurzaamheid en sociale innovatie. In haar professie als Social Innovator richt zij zich op het belang, de stem en rechten van de generaties na ons.

Persoonlijk motto

Niets mooier dan samen goede voorouders zijn

 

Nina de Kreij

Professionele achtergrond

Nina is geboren in Duitsland, heeft gestudeerd in Engeland en woont nu met haar man en drie kinderen in Nederland. Na het afronden van haar PhD in Klassieke Talen in Oxford werkte Nina als universitair onderzoeker. Om vervolgens de academische wereld te verruilen voor executive search. Vanuit executive search wil zij een bijdrage leveren aan een wereld waarin duurzaamheid en gelijkwaardigheid een centrale rol spelen. Diversiteit is belangrijk voor duurzaam leiderschap. Het is mooi om mensen te selecteren die echt impact maken binnen een organisatie.

Persoonlijk motto

Keep calm and carry on.

Samira I. Ibrahim

Professionele achtergrond

Samira I. Ibrahim houdt zich als hydroloog en theoloog voornamelijk bezig met wetenschappelijk onderzoek en zet zich via diverse projecten en organisaties in voor het bouwen aan duurzame, inclusieve en weerbare gemeenschappen. Daarnaast is zij Klimaatambassadeur voor de Toekomst en recipient van de Wubbo Ockels Nova Zembla prijs

Persoonlijk motto

Een leefbare planeet voor iedereen!

 

Eszter Vitorino Fuleky

Professionele achtergrond

Eszter is een duurzaamheidsprofessional met ervaring in de normstellingssector (GRI) en de financiële sector (Van Lanschot Kempen). Ze is een sterke voorstander van persoonlijke verantwoordelijkheid en een overvloedig denkpatroon. Acties spreken luider dan woorden, maar de intenties achter acties zijn even belangrijk. Eszter luistert en stelt vragen als een uitnodiging voor iedereen om hun eigen essentie en pad te ontdekken. Ze gelooft in inclusieve actie om maatschappelijke en milieuvraagstukken op te lossen.

Persoonlijk motto:

Een leven geleefd met kwetsbaarheid en een open geest is een leven geleefd in liefde.

 

Ewald Wermuth

Ewald Wermuth is directeur van de europese think and do tank ECDPM.  ECDPM verstrekt beleidsadviezen aan overheden en andere institutionele actoren met name op het terrein van EU-Afrika relaties. ECDPM richt zich met name op het creëren van kennis voor een coherent en inclusief ontwikkelingsbeleid.

Professionele achtergrond
Eerdere functies waren directeur International & Public Affairs van IDH the Sustainable Trade Initiative en permanent vertegenwoordiger bij de VN organisaties voor voedsel en landbouw (VOW, WFB en IFAD). Daarnaast heeft Ewald Wermuth diverse beleids- en  management functies vervult bij meerdere ministeries en ambassades. Hij heeft veel ervaring met het partnerships met het bedrijfsleven opgedaan als secretaris-directeur van het productschap MVO en bij IDH.

Persoonlijk motto
Policy matters!

Lavinia Warnars

Lavinia zet zich in voor de persoonlijke en collectieve transitie van de mens van Ego naar Eco – van meer een meer willen van materiële zaken, status, bezit en macht, naar verbinding, relaties, in en met elkaar en de natuur. Een transitie die nodig is voor ons eigen, alsook het voortbestaan van de planeet Aarde. Wij als mensen moeten (weer) dienend zijn aan de natuur, en niet overheersend. Wij spelen een kleine rol in de (bio)diversiteit van deze wereld, maar hebben een grote verantwoordelijkheid m.b.t. ons gedrag van afgelopen eeuwen. We nemen meer dan we geven. Dat moet anders, en dat kan ook anders. Er zijn al voorbeelden van pioneers die ofwel persoonlijk eco leiderschap tonen, ofwel collectief eco leiderschap belichamen. Natuur is prachtig, en vol verbazing, tederheid en kwetsbaarheid kan Lavinia ernaar kijken, luisteren en van genieten. Een kikkertje in de vijver die springt, zwemt, en kwaakt: iets mooiers bestaat er toch niet? Laten we het beschermen, behouden, en de ruimte geven die het verdient. Laten we van Ego naar Eco transformeren, individueel en collectief.

Persoonlijk motto: ego naar eco

We zijn als soorten allen op reis door het leven, een reis die soms turbulent en avontuurlijk is. Earth Charter is daarbij een leidraad en houvast, vol van inspiratie

De mensheid is onderdeel van een enorm, zich ontwikkelend universum. De Aarde, ons thuis, leeft en omvat een unieke levensgemeenschap. De natuurkrachten maken het bestaan tot een veeleisend en onzeker avontuur, maar de Aarde heeft de omstandigheden geboden die essentieel zijn voor de evolutie van het leven. […] De bescherming van de levenskracht, verscheidenheid en schoonheid van de Aarde is een heilige plicht. Earth Charter, preambule.

Dit fragment uit het Earth Charter geeft de verbinding tussen mensen, de Aarde en het universum weer. Iets wat maar zelden wordt erkend, laat staan openlijk wordt omschreven. Echter, het Earth Charter heeft dit op een zeer goede, spirituele en pragmatische wijze weergegeven, door niet alleen het holistische, ethische, morele en overkoepelende aspect mee te nemen, maar er ook concrete pijlers en voorbeelden aan te verbinden zoals de bescherming van ecosystemen en soorten. Dat is wat mij raakt en ik zet me daarom vol enthousiasme in voor de sociale en ecologische kant van duurzaamheid, waarbij economie als middel dient. Ik hoop daarbij op een verschuiving van EGO naar ECO – gezonde ego en gelijkwaardigheid tussen mens en natuur. Dit draag ik ook uit via mijn organisatie iEarth – met (spiritueel & natuurlijk) leiderschap, onderzoek, consultancy, projecten, en inspiratie.