Heleen de Mooij-Lubbers

IK ZIE JOU – Duurzaamheid begint bij jezelf. Waar maken we werkelijk de verbinding met ons hoofd en hart. De kunst om werkelijk terug te komen bij onze eigen bron en vanuit diep vertrouwen onze werkelijke bijdrage en persoonlijke verantwoordelijkheid te mogen bieden in alle mooie kernwaarden die Earth Charter biedt. Bewustwording wat we met elkaar mogen laten, doen en doorgeven in de aarde die ons is gegeven. Het begint bij jezelf echt zien en de ander echt zien, voorbij gedachten die al zijn gevormd. Voorbij kennis, voorbij woorden, blijf kijken door te mogen zien.

It starts with one !

Hoe mogen en kunnen we anders kijken naar talent in een ieder, in de natuur, in elke cultuur.

Zelf heb ik de zegening dochter te mogen zijn van mijn liefdevolle ouders, mijn vader de heer RFM Lubbers die veel voor Earth Charter met zijn wijsheid heeft mogen betekenen. In mijn jonge jaren heb ik bewust en veel onbewust de wijze woorden van betekenis mogen ontvangen.

Ik ben dankbaar ook hierbij onderdeel te mogen zijn van de “Vrienden van Earth Charter Nederland” en waar wenselijk mijn bijdrage en inspiratie te mogen brengen.

Te mogen brengen in de warme groep mensen en organisaties die zich bewust inzetten voor Earth Charter of enige vorm in de brede mooie visies in duurzaamheid. Vooral hoop ik op pad te gaan met het meer onbewuste veld en met die mensen in gesprek te gaan, te mogen luisteren, de kern aanraken en met elkaar de bewustwording creëren om het verschil te mogen raken.

Hoe is het ook in ons onderwijs gesteld waar we zoveel hebben ontwikkeld vanuit ons denken, zoveel juiste kennis hebben verzameld en zo ook het risico steeds verder weg te zijn van onze bron. Wanneer we gaan ZIEN welke talenten en passies ieder individu in zich heeft, gaat er een wereld open. En wanneer je dat stimuleert, het onmogelijke mogelijk wordt voor iedere student, onze toekomstige leiders.
De maatschappij en het onderwijs is zo ontwikkeld vanuit het denken.

“We zijn zoveel meer dan we denken.“ Hoe kunnen en mogen we emotionele, spirituele intelligentie veel meer inzetten naast de ware cognitieve analyses. Hoe puur kunnen we blijven en de wijsheid met elkaar voortbrengen. Wijsheid voorbij intelligentie. Vanuit authentiek leiderschap ontstaat de intrinsieke motivatie het verschil te mogen raken. “Alles wat je aandacht geeft, groeit.” Hoe bewust geven we onze aandacht in dat positieve verschil dat we met elkaar willen maken?

Vanuit de wijsheid zijn wij allen één en hebben we te zorgen met elkaar, de diverse culturen te omarmen en te respecteren. Het geloof in Liefde delen we.

Voor de duurzame ontwikkeling pleitte mijn vader als vierde pijler voor Pneuma naast de drie P’s:  People, Planet en Prosperity. Spiritualiteit in deze moderne tijd “beyond religions” is van belang. De kunst om verder te kijken, te kijken voorbij het oordeel om het geschenk te mogen zien.

Wat houdt ons tegen om werkelijk te zien? Angst in wat er niet kan of niet gezien mag worden. De moed om te kijken voorbij oude loyaliteit en naar talent en mogelijkheden voorbij de verwachtingen van het systeem of van onze geschiedenis.

De druk van prestatie wordt steeds hoger en we willen ook nu, in maatschappij van veel moeten, ook graag onze verantwoordelijkheden in duurzaamheid overbrengen. Wanneer we beseffen dat we dit vooral mogen is de eerste stap gezet.

Van moeten naar ontmoeten. Van kijken naar zien. Van praten over naar met elkaar doen.

Het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid is van groot belang voor iedereen uit het systeem. Wanneer een ieder hun eigen, ook emotionele verantwoordelijkheid kan nemen is de volgende generatie vrij om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De ruimte en vrije bewustwording te beleven en vanuit zichzelf, zonder strijd, het besef en persoonlijke motivatie te creëren in zijn of haar aandeel voor ons gezamenlijk bestaan.

Eén van de boodschappen van mijn vader luidt: ‘Sterke economie door ecologie’. Respect voor het natuurlijk evenwicht is daarbij belangrijk. Mijn vervolgboodschap luidt: ‘Sterke samenleving door verbinding en natuurlijk evenwicht van hart en hoofd, van IQ en EQ.’ De kracht van kijken door de ogen van ons hart en laten zien dat we zoveel meer zijn!

Het leven gaat door en de tijden dat zijn wij.

‘Wees wie je wilt zijn’. Werkelijk te zijn wie je bent is soms onze grootste uitdaging.

Volg je het pad der verwachtingen, de verwachting hoe het hoort, de belevenis die al eerder is gevormd door (familie) geschiedenis, of volg je het pad vanuit je verlangens, niet om tegendeel te bewijzen, te leven vanuit authentieke kracht.

Vanuit authentieke kracht te mogen ontdekken is het goed om te er varen dat jij het bent die het verschil kan maken dan afwachten dat het verschil of verandering bij de ander of in dat systeem waar jij afhankelijk van bent gemaakt wordt.

Ontdek jouw eigen kwaliteiten en kijk voorbij de regels, voorbij de bedachte eisen, durf je te laten zien, voorbij aan oude loyaliteit.

Om dat verschil te maken, dat te mogen ontdekken wat het geluk vergroot is soms gewoon: stil zijn.

In deze twee woorden Stil en Zijn ligt zoveel betekenis, stil om voorbij het (niet) weten te mogen horen en zien en Zijn in al zijn puurheid om te mogen ontvangen. Ontvang wijsheid voorbij intelligentie. Is dat niet waar werkelijke educatie in duurzaamheid over gaat.

Het was voor mij een eer hierover te mogen spreken in januari jl. bij de Earth Charter Education Conference in Costa Rica. Prachtige ontmoetingen en veel inspirerende wijsheid mogen ontvangen om met elkaar te mogen doorgeven.

Kijken vanuit je eigen kern, vanuit jezelf – geheel in tegenstelling tot kijken vanaf jezelf – naar het grote geheel, volgens mij zorgt dat voor een ultieme vorm van bevrijding. Vrijheid betekent niet alleen vrij zijn, het betekent vooral het recht om het goede te doen. Het goede voortbrengen met elkaar.

Heleen de Mooij-Lubbers – In Eigen Kracht 

What do you want to do ?

New mail

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.