Principe XIV: Integreer duurzaamheid in educatie

[one_half]

14-integreer-duurzaamheid-in-educatie-small
[/one_half]

[one_half_last]

Principe XIV van het Earth Charter luidt als volgt:

14. Integreer de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het formele onderwijs en levenslange leerproces.
a. Verschaf iedereen, in het bijzonder kinderen en jongeren, de educatieve mogelijkheden die hen in staat stellen actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
b. Bevorder de bijdrage van de kunsten, de humaniora en de wetenschap aan onderwijs op het vlak van duurzaamheid.
c. Vergroot de rol van de massamedia bij het proces van bewustwording aangaande ecologische en sociale uitdagingen.
d. Erken het belang van morele en spirituele opvoeding en vorming voor een duurzaam bestaan.

[/one_half_last].

Earth Charter Vrienden die mede op basis van deze principes actief zijn in het onderwijs in Nederland zijn o.a. Floris Lambrechtsen, Giuseseppe van der HelmNickel van der Vorm, Harriët Sjerps  Arjen Wals.