Principe VI: Voorkom schade aan het milieu

[one_third]
ECV_illustraties-groot_principe6-milieu
[/one_third]

[two_third_last]

Principe VI van het Earth Charter luidt als volgt:

6. Voorkom schade – de beste vorm van milieubescherming – en hanteer een preventieve benadering wanneer de kennis beperkt is.
a. Tref maatregelen om de mogelijkheid van ernstige of onomkeerbare schade aan het milieu te
vermijden, zelfs wanneer de wetenschappelijke kennis onvolledig of niet doorslaggevend is.
b. Leg de bewijslast bij degenen die beweren dat een voorgestelde activiteit geen substantiële schade zal aanrichten en stel de verantwoordelijke partijen aansprakelijk voor schade aan het milieu.
c. Vergewis u ervan dat besluitvorming de cumulatieve, langlopende, indirecte, verreikende en mondiale gevolgen van menselijk handelen aanpakt.
d. Voorkom vervuiling van elk onderdeel van het milieu en sta geen opeenhoping toe van radioactieve, giftige of andere gevaarlijke stoffen.
e. Vermijd militaire activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu.

[/two_third_last]

 .