Lavinia Warnars

Lavinia zet zich in voor de persoonlijke en collectieve transitie van de mens van Ego naar Eco – van meer een meer willen van materiële zaken, status, bezit en macht, naar verbinding, relaties, in en met elkaar en de natuur. Een transitie die nodig is voor ons eigen, alsook het voortbestaan van de planeet Aarde. Wij als mensen moeten (weer) dienend zijn aan de natuur, en niet overheersend. Wij spelen een kleine rol in de (bio)diversiteit van deze wereld, maar hebben een grote verantwoordelijkheid m.b.t. ons gedrag van afgelopen eeuwen. We nemen meer dan we geven. Dat moet anders, en dat kan ook anders. Er zijn al voorbeelden van pioneers die ofwel persoonlijk eco leiderschap tonen, ofwel collectief eco leiderschap belichamen. Natuur is prachtig, en vol verbazing, tederheid en kwetsbaarheid kan Lavinia ernaar kijken, luisteren en van genieten. Een kikkertje in de vijver die springt, zwemt, en kwaakt: iets mooiers bestaat er toch niet? Laten we het beschermen, behouden, en de ruimte geven die het verdient. Laten we van Ego naar Eco transformeren, individueel en collectief.

Persoonlijk motto: ego naar eco

We zijn als soorten allen op reis door het leven, een reis die soms turbulent en avontuurlijk is. Earth Charter is daarbij een leidraad en houvast, vol van inspiratie

De mensheid is onderdeel van een enorm, zich ontwikkelend universum. De Aarde, ons thuis, leeft en omvat een unieke levensgemeenschap. De natuurkrachten maken het bestaan tot een veeleisend en onzeker avontuur, maar de Aarde heeft de omstandigheden geboden die essentieel zijn voor de evolutie van het leven. […] De bescherming van de levenskracht, verscheidenheid en schoonheid van de Aarde is een heilige plicht. Earth Charter, preambule.

Dit fragment uit het Earth Charter geeft de verbinding tussen mensen, de Aarde en het universum weer. Iets wat maar zelden wordt erkend, laat staan openlijk wordt omschreven. Echter, het Earth Charter heeft dit op een zeer goede, spirituele en pragmatische wijze weergegeven, door niet alleen het holistische, ethische, morele en overkoepelende aspect mee te nemen, maar er ook concrete pijlers en voorbeelden aan te verbinden zoals de bescherming van ecosystemen en soorten. Dat is wat mij raakt en ik zet me daarom vol enthousiasme in voor de sociale en ecologische kant van duurzaamheid, waarbij economie als middel dient. Ik hoop daarbij op een verschuiving van EGO naar ECO – gezonde ego en gelijkwaardigheid tussen mens en natuur. Dit draag ik ook uit via mijn organisatie iEarth – met (spiritueel & natuurlijk) leiderschap, onderzoek, consultancy, projecten, en inspiratie.