Marga Boneschansker

“Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de Aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.” 

Mooie, grote woorden die ik zeer inspirerend vind maar ook meteen de vraag oproepen hoe je daar dan, als individu, betekenis en inhoud aan kan geven. Het is dan ook heel fijn dat ik een bijdrage kan leveren door me in te zetten voor het Lab voor Toekomstige Generaties. Samen met Earth Charter Vrienden Jan van de Venis, Tineke Lambooy, Lynn Zebeda, Miranda Willems en Alide Roerink en Worldconnectors Ties Mouwen en Jannet Vaessen vormen wij een dynamisch team, met als doel de belangen van toekomstige generaties mee te wegen in besluitvorming.