Circles of 17: een inspirerend nieuw SDG project

Woensdag 8 november vond de eerste versie van Circles of 17 plaats. Dit is een initiatief van Worldconnector Alide Roerink en Veronique Swinkels. Stagiair Eveline Winkel was hierbij aanwezig en schreef hier een verslag over.

Op 8 november 2017 kwam een groep van 14 mensen bij elkaar bij Iona in Amsterdam voor de eerste versie van Circles of 17. Dit is een project van Global Goals Accelerator. Het doel van deze Circles of 17 is om de agenda van 2030 met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) naar alle lagen van de samenleving te brengen. In deze cirkels zullen verschillende personen samenkomen, waarbij elke persoon goalkeeper is van één SDG. Tijdens deze sessies zullen de deelnemers samen deze SDGs bespreken en nadenken over de uitdagingen en oplossingen. Door middel van de Circles of 17 zal meer bekendheid voor de SDGs te gecreëerd moeten. Het is nodig om deze 17 doelen te verduidelijken zodat er door de deelnemers aan deze cirkel meer mee kan worden gedaan en eventueel nieuwe projecten ontwikkeld kunnen worden. In 2020 zouden er 1000 van deze Circles of 17 moeten zijn.

De Circle of 17 van woensdag 8 november was de eerste keer dat dit idee in de praktijk werd gebracht. De aanwezigen waren door de initiatiefnemers uitgenodigd en waren mensen die zouden kunnen bijdragen aan het verder ontwikkelen van dit project. Doel van deze eerste cirkel was dus vooral om het concept uit te testen en te bespreken. Iedere aanwezige koos aan het begin van de dag één  of twee SDGs waar zij deze dag goalkeeper van wilden zijn. Na het voorstelrondje, waarin iedereen vertelde waarom zij deze SDG hadden gekozen, bleek dat de aanwezigen bij deze cirkel goed wisten waar ze het over hadden en vaak al met hun doel bezig waren. Ze wisten allemaal al veel te vertellen over de SDG die ze gekozen hadden en de gedachten die daarover in hun opkwamen.

Vervolgens was het tijd om in tweetallen de gekozen SDGs te bespreken. Doel van deze gespreken was om een persona te bedenken die er beter van zou worden als “jouw” SDG gehaald zou worden. Ook kreeg elke deelnemer een papier waarop verschillende gedachten konden worden opgeschreven, bijvoorbeeld over de reden dat je goalkeeper van deze SDG wilde zijn, de projecten die je er al over kende, prioriteiten en wat je over jouw SDG voelde, dacht, wilde zeggen of doen. De deelnemers kwamen met creatieve ideeën en de persona die zij hadden bedacht waren vaak erg origineel. De toekomstige generaties werden bijvoorbeeld meerdere keren genoemd als persona waar SDGs voor zouden moeten worden uitgevoerd. Tijdens dit gesprek werden de onderlinge connecties tussen de verschillende SDGs ook vaak benadrukt. Dit was een goede manier om beter na te denken over wat deze SDG betekent, wat eraan gedaan zou kunnen worden en wat ermee bereikt zou worden. Daarnaast was het interessant om de perspectieven en ideeën van anderen te horen en hierdoor geïnspireerd te worden. Volgens een van de deelnemers was deze oefening ook goed om gedachten die je te binnen schieten, als je nadenkt over bijvoorbeeld een SDG, op een snelle en meer inspirerende manier op te leren schrijven.

Verder werd tijdens deze cirkel besproken hoe de toekomst van het Circles of 17 project eruit zou kunnen zien.  Van tevoren was aan de deelnemers gevraagd om na te denken over drie vragen:

  • Wat zou de toegevoegde waarde kunnen zijn van een Circle of 17?
  • Wat is er nodig om een Circle of 17 goed te laten functioneren?
  • Ken je relevante projecten, initiatieven of structuren die direct gerelateerd zijn aan de SDGs?

De aanwezigen waren erg positief over het idee, maar kwamen ook met een aantal kritische punten. Wat moet worden voorkomen is dat er teveel overlap zal zijn met initiatieven en ideeën die al bestaan, ook als deze zich misschien niet specifiek op de SDGs richten. De toegevoegde waarde van de Circles of 17 zou zijn om mensen samen te brengen en te laten werken aan doelen waar zij zich aan verbonden voelen. Op deze manier kunnen zij hier actief mee bezig zijn en worden geïnspireerd door de andere deelnemers aan de Circle. Uiteindelijk kunnen zij zo meer mensen bereiken en motiveren om zich ook in te zetten voor de SDGs.

Om een Circle of 17 goed te laten functioneren, zijn misschien verschillende strategieën nodig zijn om verschillende doelgroepen te bereiken, te laten meedenken binnen een cirkel en te motiveren om na de cirkel meer met de SDGs te gaan doen. Verder werd ook genoemd dat het goed zou zijn om juist mensen met verschillende, gevarieerde perspectieven binnen een Circle samen te brengen en samen te laten werken. Op deze manier kunnen de aanwezigen kennis maken met de ideeën van anderen en hierdoor inspiratie op doen. Wat een van de deelnemers liet weten was dat er nog meer gediscussieerd mag worden over de manier waarop het project wordt uitgevoerd. Dit kan zoals op deze dag rondom de verschillende doelen zijn, maar het zou ook goed kunnen zijn om een project te vormen rondom belangrijke vragen.

Als laatste werd geïnventariseerd welke relevante projecten en initiatieven de aanwezigen kenden. Deze werden bijgehouden door de organisatoren. Op deze manier kan er een duidelijk overzicht worden gemaakt van bestaande organisaties en initiatieven die met de SDGs bezig zijn, op lokaal, nationaal, Europees en globaal niveau. Deze eerste Circle, die de Circle of 17: Originator genoemd zal worden, zal functioneren als advisory board over dit project.

Al met al was het een interessante bijeenkomst waarbij veel van gedachten gewisseld is over de SDGs en het Circles of 17 project en op en creatieve manier over deze onderwerpen nagedacht kon worden. Het is zeker een goed project waar veel mee bereikt kan worden wanneer het verder ontwikkeld wordt. Een van de deelnemers was van mening dat het een groep is met veel potentie om vooruitgang naar de Global Goals te versnellen. Het is dan ook zeker positief dat deze groep heeft afgesproken in de toekomst vaker bij elkaar te komen om hieraan te werken!

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Alide Roerink ([email protected]) of Veronique Swinkels ([email protected]) (ook bereikbaar via 0651572672).