Cradle to cradle: een geweldige kans

Annemarie Rakhorst

In 2006 zag ik in één middag een nieuwe, duurzame wereld ontstaan. Een wereld van dynamiek, positivisme, van energie, van respect voor onze planeet en van grenzeloze kansen. Het was de wereld van chemicus Michael Braungart. Ik nam deel aan zijn workshop over zijn filosofie, Cradle to Cradle, en ik was om.

Michael Braungart schreef in 2006 samen met architect William McDonough het revolutionaire boek Cradle to Cradle. Het idee is dat alle grondstoffen en materialen opnieuw te gebruiken zijn, dat ons afval voedsel wordt in een oneindige kringloop. Een gedachtegoed dat naadloos aansluit op het Earth Charter, om materialen die worden gebruikt in productie- en consumptiesystemen te hergebruiken. Afval verandert op die manier van restproduct in een grondstof.

Die omslag komt niet vanzelf. Het vraagt een andere manier van denken: van lineair (cradle to grave) naar circulair (cradle to cradle; zie ook mijn vorige blog). Dit is niet alleen een uitdaging, maar ook een enorme kans. Vooral voor ondernemers. Zij zijn in staat producten intelligenter te ontwerpen en productieprocessen  schoon in te richten. Ze zorgen voor producten die iets positiefs toevoegen aan onze omgeving, in plaats van producten die ‘minder schadelijk’ zijn. Dit levert niet alleen winst op voor de ondernemer, maar ook voor mens én milieu. Een geweldige kans waarmee ondernemers hun meerwaarde kunnen tonen.
Een mooi initiatief op dat vlak is Fashion positive, van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Het eerste programma dat kledingmerken, ontwerpers en leveranciers helpt om samen de productie van kleding te verbeteren. Welke grondstoffen worden bijvoorbeeld gebruikt en waar gaat kleding naartoe als deze ‘afgedragen’ is? Het doel is om te zorgen voor een positieve impact op het milieu, de economie en de maatschappij. Om zo een duurzame verandering in de kledingindustrie en de wereld teweeg te brengen.

Ook het sportmerk PUMA loopt voorop. Onder de naam Incycle hebben zij een Cradle to Cradle-productlijn, waaronder een composteerbare sneaker. Die sportschoen is vergeleken met een ‘gewoon’ PUMA exemplaar, zodat we een beeld krijgen van de effecten. En dat zijn niet de minste. Zo heeft de circulaire variant 87% minder impact op het milieu, wordt er 48% minder energie gebruikt en iets meer dan de helft (51%) minder water. Die laatste twee hebben uiteraard een direct effect op de energiekosten. Geld dat het bedrijf veel zinvoller kan besteden dan aan fossiele brandstoffen.

Deze voorbeelden laten zien hoe juist ondernemers kunnen bijdragen aan een betere wereld. Cradle to Cradle bezig zijn, daagt ondernemers uit om hun producten voortdurend te verbeteren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de wereld en de economie van de toekomst. Let’s cradle!

P.S. Nieuwsgierig naar meer Cradle to Cradle-voorbeelden? Van Michael Braungart en William McDonough verscheen het boek De Upcycle. Een boek vol inspirerende voorbeelden van circulair denken.