Gezocht: key-listeners Toekomstbouwplaats

Op verzoek van een van onze leden, @Christa Meindersma, stuur ik jullie de volgende informatie. Als Worldconnector kunnen we vanuit onze kennis en ervaring heel passend bijdragen aan dit bijzondere project. Wil je meer weten, neem dan contact op met Christa: [email protected]

—————–

Terms of Reference

Key-listener Toekomstbouwplaats

 

Tijdens de toekomstbouwplaats voeren jongeren een dialoog en bouwen ze met elkaar een toekomst.

De key-listener is een observator die luistert naar de meningen en ideeën van de deelnemers en deze terugkoppelt. De key-listener zit bij de groep en kan ook als vraagbaak gebruik worden.

Key-listeners zijn personen met kennis van beleid en/of duurzaamheidsvraagstukken die nieuwsgierig zijn en graag luisteren naar verschillende visies en meningen, en hier vervolgens lessen uit willen trekken.

Tijdens de Toekomstbouwplaatsen gaan verschillende generaties met elkaar in gesprek. Je gaat naar minimaal één Toekomstbouwplaats bijeenkomst (19 juni in Utrecht, 28 juni in Groningen, of 15 augustus in Doorn.

Bij deze bijeenkomst luister je vooral naar de ideeën van de deelnemers. Het doel is om erachter te komen welke sentimenten spelen onder de doelgroepen en wat dit betekent voor de verscheidene duurzaamheidstransities die we moeten gaan doorlopen om de 2030 agenda te versnellen. Per Toekomstbouwplaats streven we naar 4-5 key-listeners.

Na de toekomstbouwplaats deel jij jouw observaties, eventueel in een vervolggesprek met andere key-listeners dan wel schriftelijk. Het gaat erom dat de verschillende observaties gezamenlijk dienen om lessen te trekken uit de dialogen.

Ten minste één key-listener per Toekomstbouwplaats neemt vervolgens deel aan de centrale Toekomstbouwplaats in september, waar we met een groep samen een dag aan de slag gaan om een actie-agenda om de 2030 agenda op te stellen. Deze actie-agenda wordt op 25 september tijdens de SDG Action Day in de Jaarbeurs Utrecht overhandigd aan de voorzitter van de SER of Tweede Kamer leden of de Nationale Ombudsvrouw of de Voorzitter van de VNG.

De inbreng die wordt opgehaald op de Toekomstbouwplaatsen wordt tevens meegenomen door de jongerenvertegenwoordiger van Nederland Kiki Ritmeijer naar de VN Summit of the Future in New York, op 22 & 23 september.