Integratie Vereniging Worldconnectors en Stichting SBI-Earth Charter Nederland

In aanwezigheid van een groot aantal leden van de Worldconnectors en Earth Charter Vrienden is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 maart 2022 besloten tot fusie van de beide netwerken. Het voorstel tot integratie van de Vereniging Worldconnectors en de Stichting SBI-Earth Charter Nederland is een deze vergadering ingestemd. Hiermee is officieel akkoord gegaan met het feit dat beide organisaties zullen verdergaan als één gefuseerde organisatie met de volgende naam: Worldconnectors Affiliate van Earth Charter International.  

De redenen voor het samenbrengen van deze twee organisaties hebben historische verbondenheid, met Ruud Lubbers als inspirerende initiatiefnemer van beide organisaties. Beiden deelden dezelfde inspiratiebronnen, waaronder in de eerste plaats het Earth Charter. Er was in de praktijk al eerder sprake van steeds intensievere samenwerking en dit bleken uiteindelijk uitstekende uitgangspunten voor integratie van beide organisaties te zijn. De verwachting is dat de organisatie sterker en effectiever kan zijn met dit besluit. Het aantal leden zal toenemen door het samenvoegen van de netwerken, maar ook zal er worden ingezet op het betrekken van geheel nieuwe leden. De gedeelde visie is tot uiting gekomen in opnieuw geschetste doelstellingen voor de gefuseerde organisatie. Deze doelstellingen zijn: 

  • Uitdragen van het Earth Charter en de SDG’s in Nederland en optreden als Earth Charter Affiliate in Nederland; 
  • Aanreiken van veranderperspectieven en beleidsvoorstellen (bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties) om bij te dragen aan het realiseren van de SDG’s; 
  • Zichtbaar maken van de kracht van intergenerationele samenwerking en het verbinden van mensen met diverse achtergronden; 
  • Faciliteren van vernieuwende werkwijzen en methoden die na eerste succesvolle ontwikkelfase zelfstandig verder kunnen gaan (‘thinkcubator functie’). 

In de ALV zijn de aanwezigen met instemming per acclamatie akkoord gegaan met het door het transitiebestuur voorgelegde integratievoorstel, alsmede het voorstel voor de samenstelling van het bestuur van de geïntegreerde organisatie. Hierbij zijn de volgende stukken officieel ingestemd:  

  1. Het voorstel tot integratie 
  1. De voorgestelde wijzigingen in de statuten van de Vereniging Worldconnectors 
  1. Het voorstel voor de samenstelling van het bestuur 
  1. De voorgestelde contributiesystematiek en de begroting voor 2022
     

Wij kijken uit naar de bijzondere ‘startbijeenkomst’ op 31 maart waar we de leden van beide organisaties gezamenlijk zullen verwelkomen en op feestelijke wijze de integratie zullen inluiden! Het nieuwe bestuur zal worden gepresenteerd, waarin enkele doorgaande bestuursleden participeren, namelijk Teresa Fogelberg, Sander van ’t Foort, Rachida Talal-Azimi, Ignaz Anderson en Veronique Swinkels. Nieuwe bestuurders zijn de jongeren Pieter Lossie en Jessica den Outer en onze nieuwe voorzitter Kathleen Ferrier. We zullen afscheid nemen en dank zeggen aan de voorzitters Jan Pronk (Earth Charter) en Jan Bouke Wijbrandi (Worldconnectors) die samen met Bart Kuil en Jan-Willem van den Braak en de doorgaande bestuurders het fusieproces intensief hebben begeleid. Wij hopen veel leden tijdens deze bijeenkomst te ontvangen en samen te verbinden.