Johan Spriensma: Lenen van onze kinderen

We erven de wereld niet van onze ouders, we lenen ze van onze kinderen.” – Antoine de Saint-
Exupéry

Nu ik binnenkort vader wordt groeit bij mij het besef dat wij allen een verantwoordelijkheid hebben
voor de welvaart en welzijn van huidige generaties maar nog veel meer voor toekomstige generaties.
Het Earth Charter biedt het kader om invulling te kunnen geven aan deze verantwoordelijkheid.

Het Earth Charter in de praktijk
Als ontwikkelingsmanager houd ik mij binnen AM Real Estate Development bezig met het initiëren,
ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten. Projecten die een bijdrage moeten leveren aan
een mooiere en betere woon-, werk- en leefomgeving. Als ontwikkelingsmanager kun je hieraan
letterlijk en figuurlijk je steentje bijdragen. Met name de onderdelen Respect en zorg voor alle
levensvormen en Ecologische integriteit uit het Earth Charter bieden daarbij inspiratie om te komen tot
een duurzame omgeving.

Vastgoed wordt hoe langer hoe meer verduurzaamd. Ook AM realiseert steeds meer duurzame
gebouwen. Zelf heb ik een duurzaam kantorengebouw voor een woningcorporatie gerealiseerd en
heb ik meegeschreven aan een toolkit voor de ontwikkeling van duurzame winkelcentra.

Wens
Ik hoop dat de economische tegenwind in 2013 wat gaat liggen en dat we vervolgstappen kunnen
zetten in de verdere verduurzaming van met name de bestaande gebouwenvoorraad..