Ruud Lubbers geeft startschot voor ‘bende’ van Earth Charter vrienden

sfeer1Bende van Vrienden
Het nieuwe jaar 2013 is op 9 januari met positieve energie met de lancering van Earth Charter Vrienden. Deze Vrienden weten zich verbonden door het Earth Charter, ook wel bekend als Handvest van de Aarde. Het document, gelanceerd in het jaar 2000 als resultaat van een wereldwijde dialoog dient als kompas voor de omslag naar een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld. De Earth Charter Vrienden hebben invloed op het bedrijfsleven, en op de samenwerking tussen bedrijven, burgers en overheid. Ze willen elkaar en nieuwe doelgroepen inspireren om versneld en versterkt in eigen organisatie en omgeving een positief verschil te gaan maken.

Start bij Search 
Gastvrouw van de startbijeenkomst en Earth Charter Vriend van het eerste uur is Anne-Marie Rakhorst, directeur van ingenieursbureau SEARCH in Amsterdam en zakenvrouw van het jaar in 2000. Zij ziet talloze kansen voor duurzaam veranderen en bewijst ondertussen met haar duurzame kantoorgebouw en nieuwe projecten dat het mogelijk is voor dezelfde investering meerdere doelen tegelijk te realiseren, zoals gezondheid en welbevinden van de gebruikers van gebouwen, tegengaan van leegstand, energiebesparing en grondstoffen hergebruik. Bart Kuil, directeur van AM-Vastgoed, wil het Earth Charter hanteren om uit de crisis in zijn sector te komen. “Onze welvaart is geleend en niet verdiend. Het is tijd om onze schulden af te betalen. Het Earth Charter biedt aanknopingspunten om de bouwsector toekomstgericht en integer te maken.”

Samenwerking en uitwisseling
De Earth Charter Vrienden zijn vertegenwoordigd in verschillende economische sectoren en kennisinstellingen zowel in Nederland als internationaal. De samenwerking en uitwisseling tussen de generaties staat hoog op de agenda. De dialoog met mensen die niet vanzelf met het Earth Charter in contact komen zal worden aangegaan aan de hand van maatschappelijke consultaties over actuele vragen, dialoog over dilemma’s en optredens in de media..