LET THE FUTURE GENERATIONS ESCAPE – Wetenschappelijk Symposium

Op 18 en 19 november organiseert Loevestein, in samenwerking met Maastricht University en Lab Toekomstige Generaties een symposium over de mensenrechten van toekomstige generaties.

Worldconnectors en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom hieraan deel te nemen!

Het symposium wordt georganiseerd tijdens het Hugo de Grootjaar. In dit themajaar wordt het gedachtegoed van Hugo de Groot herdacht, 400 jaar na zijn spectaculaire ontsnapping uit Loevestein in 1621. Tijdens het symposium wordt door invloedrijke sprekers uit binnen- en buitenland stilgestaan bij de vraag hoe onze nalatenschap over 400 jaar wordt beoordeeld, in 2421. Hugo de Groots persoonlijke motto is hierbij immer actueel: Ruit hora, de tijd vliegt!

Meer informatie en aanmelden.