Mark Schneiders en Floor van Uhm over de eerste twee jaar SDG-House

Op 25 september 2019 bestaat het SDG-House twee jaar, de hoogste tijd om te reflecteren op de afgelopen periode. Welke doelstellingen zijn behaald? Wat kan er nog verbeterd worden? Wat kunnen de Worldconnectors hierbij betekenen? Stagiair Rutger Almekinders ging hierover in gesprek met Worldconnectors Mark Schneiders en Floor van Uhm.

SDG-House bestaat in september twee jaar. In hoeverre is het gelukt het SDG-House dé hotspot voor de SDG’s in Nederland te maken?

We zijn goed op weg om de belangrijkste hotspot voor de SDG’s in Nederland te worden. Doordat we het SDG House hebben gelanceerd is het ons gelukt hier heel veel partijen naartoe te halen en samen te brengen. Dit was ook één van onze doelen; partijen uit verschillende sectoren bij elkaar brengen en samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling faciliteren. In het SDG House zitten meer dan 100 diverse organisaties die aan duurzaamheidsvraagstukken werken. Doordat we allemaal op een fysieke locatie werken kan je zo even bij elkaar langs om dingen te bespreken. Het SDG landschap was in 2017 heel gefragmenteerd en nu twee jaar later is er veel meer samengebracht. Het SDG House heeft daar zeker een rol in gespeeld. We haken met het SDG House in op bestaande initiatieven die we bij elkaar proberen te brengen. Een voorbeeld hiervan is de SDG Meet Up event kalender die we hebben gecreëerd in samenwerking met Impact Hub, inhoudelijk verbinden met de  SDG routekaart en de link met de nationale SDG coördinatoren

Een van de toekomstige ambities is een wereldwijd netwerk van SDG-Houses creëren, hoe gaan jullie dit realiseren?

Voorlopig zijn we nog druk bezig met het opzetten van SDG House Amsterdam. De partners met wie we praten zijn wel geïnteresseerd in het opzetten van een internationaal netwerk van SDG Houses. Maar voor nu ligt de prioriteit bij het accelereren van de SDG’s vanuit SDG House Amsterdam. We hebben wel de ambitie om dit concept te dupliceren in andere steden wereldwijd, waarbij Amsterdam als de blueprint zal gelden. Het concept moet nog worden gefinetuned waarbij we open staan voor ideeën.

Wat zijn barrières bij het nastreven van de doelstellingen?

Er ontstaat steeds meer aandacht voor de SDG’s bij het grote publiek. Zo willen mensen bijvoorbeeld steeds meer bijdragen aan een beter klimaat en zijn zij meer en meer bereid om een duurzamere levensstijl aan te nemen. Ook is er vanuit het bedrijfsleven steeds meer aandacht voor de SDG’s die hier een nieuw business model in zien. Maar dit betekent natuurlijk niet dat iedereen meedoet en de term ‘SDG’s’ is bij het grote publiek veelal nog onbekend. Er moet een duidelijk link worden gelegd met duurzame ontwikkelingen en SDG’s. Als iemand bijvoorbeeld zijn afval scheidt zal diegene dat misschien niet direct zien als een bijdrage aan de SDG’s wat het natuurlijk wel is. Ook moeten er duidelijke handelingsperspectieven worden aangereikt met behapbare oplossingen. Om dit in goede banen te leiden zal nog een hele kluif worden. Maar omdat wij hier een fysieke plek hebben waar iedereen in principe in en uit kan lopen proberen wij ook de buurt zo veel mogelijk bij de SDG agenda te betrekken. Zo kan de buurman uit Amsterdam Oost langs komen voor een SDG inspiratiesessie of een workshop.

Wat kunnen de Worldconnectors betekenen voor het SDG-House?

We zoeken nieuwe members en partners die lid willen worden van het SDG House om samen met ons de SDG’s te implementeren en accelereren. Wij willen graag een oproep doen aan alle Worldconnectors om eens langs te komen bij ons zodat we in gesprek kunnen over een mogelijk samenwerkingsverband. Hoe breder ons netwerk wordt, hoe meer we kunnen bewerkstelligen. Het netwerk van SDG House lijkt erg op dat van Worldconnectors, beide multisectorieel zijn en streven naar het behalen van de SDG’s. Dus mochten er Worldconnectors zijn die geïnteresseerd zijn in zo’n samenwerkingsverband, kijk op de SDG House website of neem contact op met Mark of Floor.